วิสัยทัศน์กรมอุตุนิยมวิทยา : เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน ========
กฎ มติครม. คำสั่ง ม.7 (4)
ข้อมูลข่าวสารอื่น ม.9(8)
เวบไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
จำนวนผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารiปี พ.ศ. 2559

จำนวนผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารปี พ.ศ. 2560

จำนวนผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารปี พ.ศ. 2561

จำนวนผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารปี พ.ศ. 2562

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร