ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะว้นออกเฉียงเหนือตอนบน
Upper Northeastern Meteorological Center
| หน้าหลัก | | เกี่ยวกับเรา |
Responsive image
สถานี สัญลักษณ์ ชนิด ที่ตั้ง
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคฯ (ศบ.) สถานีตรวจอากาศ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Lat 16 43 33 N Long 102 83 33 E
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น สถานีอากาศเกษตร ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Lat 16 33 33 N Long 102 81 67 E
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย สถานีตรวจอากาศ อ.เมือง จ.หนองคาย
Lat 17 86 66 N Long 102 71 67 E
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย สถานีตรวจอากาศ อ.เมือง จ.เลย
Lat 17 45 00 N Long 101 73 33 E
สถานีอากาศเกษตรเลย สถานีอากาศเกษตร อ.เมือง จ.เลย
Lat 17 40 00 N Long 101 73 33 E
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ สถานีตรวจอากาศ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
Lat 15 80 00 N Long 102 03 33 E
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี สถานีตรวจอากาศ อ.เมือง จ.อุดรธานี
Lat 17 38 33 N Long 102 80 00 E
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู สถานีตรวจอากาศ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
Lat N Long E
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทก อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
Lat 16 33 25 N Long 103 58 83 E
สถานีอุตุนิยมวิทยามหาสารคาม สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
Lat 16 24 72 N Long 103 06 80 E
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร สถานีตรวจอากาศ อ.เมือง จ.สกลนคร
Lat 17 15 00 N Long 104 13 33 E
สถานีอากาศเกษตรสกลนคร สถานีอากาศเกษตร อ.เมือง จ.สกลนคร
Lat 17 11 66 N Long 104 05 00 E
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม สถานีตรวจอากาศ อ.เมือง จ.นครพนม
Lat 17 41 67 N Long 104 78 33
สถานีอากาศเกษตรนครพนม สถานีอากาศเกษตร อ.เมือง จ.นครพนม
Lat 17 25 00 N Long 104 79 00 E
CopyRight : 2010 by Upper North-Eathern Region Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : ท่าอากาศยานขอนแก่น ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-4346-8224 , ส่วนสารสนเทศฯ (บริการข้อมูล) 0-4346-8246
ส่วนเฝ้าระวังฯ 0-4346-8291 , ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 043-468130 , Fax 043-468086
Contact to Webmaster: s48381@metnet.tmd.go.th, center_kk@metnet.tmd.go.th