ข่าวประกาศคำเตือน !
ลำดับที่ ประกาศคำเตือน เรื่อง ฉบับที่ ลงวันที่
66

เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ฉบับที่ 1 (63/2565) ๑๘ พฤศจิกายน 2565
65 เรื่อง การเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2565   ๒๘ ตุลาคม 2565
64 เรื่อง พายุโซนร้อน “เซินกา ( SONCA)” ฉบับที่ 7 (62/2565) 15 ตุลาคม 2565
63 เรื่อง พายุโซนร้อน “เซินกา ( SONCA)” ฉบับที่ 6 (61/2565) 14 ตุลาคม 2565
62 เรื่อง พายุโซนร้อน “เซินกา ( SONCA)” ฉบับที่ 5 (60/2565) 14 ตุลาคม 2565
61 เรื่อง พายดีเปรสชันบริเวณจีนใต้ตอนกลาง ฉบับที่ 4 (59/2565) 14 ตุลาคม 2565
60 เรื่อง พายดีเปรสชันบริเวณจีนใต้ตอนกลาง ฉบับที่ 3 (58/2565) 13 ตุลาคม 2565
59 เรื่อง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังเเรง ฉบับที่ 2 (57/2565) 13 ตุลาคม 2565
58 เรื่อง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังเเรง ฉบับที่ 1 (56/2565) 12 ตุลาคม 2565
57 เรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (55/2565) 9 ตุลาคม 2565
56 เรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (54/2565) 8 ตุลาคม 2565
55 เรื่อง " พายุโนรู( NORU) " ฉบับที่ 9 (53/2565) 29 กันยายน 2565
54 เรื่อง " พายุโนรู( NORU) " ฉบับที่ 8 (52/2565) 28 กันยายน 2565
53 เรื่อง " พายุโนรู( NORU) " ฉบับที่ 7 (51/2565) 27 กันยายน 2565
52 เรื่อง " พายุโนรู( NORU) " ฉบับที่ 6 (50/2565) 27 กันยายน 2565
51 เรื่อง " พายุโนรู( NORU) " ฉบับที่ 5 (49/2565) 27 กันยายน 2565
51 เรื่อง " พายุโนรู( NORU) " ฉบับที่ 4 (48/2565) 27 กันยายน 2565
50 เรื่อง " พายุโนรู( NORU) " ฉบับที่ 3 (47/2565) 26 กันยายน 2565
49 เรื่อง " พายุโนรู( NORU) " ฉบับที่ 2 (46/2565) 24 กันยายน 2565
48 เรื่อง " พายุโนรู( NORU) " ฉบับที่ 1 (45/2565) 23 กันยายน 2565
47 เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 17-21 กันยายน 2565 ) ฉบับที่ 3 (44/2565) 17 กันยายน 2565
46 เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 17-21 กันยายน 2565 ) ฉบับที่ 2 (43/2565) 16 กันยายน 2565
45 เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 17-21 กันยายน 2565 ) ฉบับที่ 1 (42/2565) 15 กันยายน 2565
44 เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 17-21 กันยายน 2565 ) ฉบับที่ 1 (42/2565) 15 กันยายน 2565
43 เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 9 กันยายน 2565 ) ฉบับที่ 4 (41/2565) 8 กันยายน 2565
42 เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 9 กันยายน 2565 ) ฉบับที่ 3 (40/2565) 7 กันยายน 2565
41 เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 5 -9 กันยายน 2565 ) ฉบับที่ 2 (39/2565) 4 กันยายน 2565
40 เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 5 -9 กันยายน 2565 ) ฉบับที่ 1 (38/2565) 3 กันยายน 2565
39 เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ( มีผลกระทบถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ) ฉบับที่ 3 (37/2565) 21 สิงหาคม 2565
38 เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (มีผลกระทบถึงวันที่ 20-22 สิงหาคม 2565) ฉบับที่ 2 (36/2565) 19 สิงหาคม 2565
37 เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (มีผลกระทบถึงวันที่ 20-24 สิงหาคม 2565) ฉบับที่ 1 (35/2565) 18 สิงหาคม 2565
36 เรื่อง พายุ "มู่หลาน" (มีผลกระทบถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2565) ฉบับที่ 4 (34/2565) 12 สิงหาคม 2565
35 เรื่อง พายุ "มู่หลาน" (มีผลกระทบถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2565) ฉบับที่ 3 (33/2565) 11 สิงหาคม 2565
34 เรื่อง พายุ "มู่หลาน" (มีผลกระทบถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2565) ฉบับที่ 2 (32/2565) 11 สิงหาคม 2565
33 เรื่อง พายุ "มู่หลาน" (มีผลกระทบถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2565) ฉบับที่ 1 (31/2565) 10 สิงหาคม 2565
32 เรื่อง "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน" (มีผลกระทบถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2565) ฉบับที่ 4 (30/2565) 9 สิงหาคม 2565
31

เรื่อง "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน" (มีผลกระทบถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2565)

ฉบับที่ 3 (29/2565) 8 สิงหาคม 2565
30 เรื่อง "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน" (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 7-9 สิงหาคม 2565) ฉบับที่ 2 (28/2565) 6 สิงหาคม 2565
29 เรื่อง "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน" (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 7-9 สิงหาคม 2565) ฉบับที่ 1 (27/2565) 6 สิงหาคม 2565
28 เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (มีผลกระทบตั้งแตวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565) ฉบับที่ 3 (26/2565) 22 กรกฏาคม 2565
27 เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (มีผลกระทบตั้งแตวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2565) ฉบับที่ 2 (25/2565) 20 กรกฏาคม 2565
26 เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (มีผลกระทบตั้งแตวันที่ ่20-24 กรกฎาคม 2565) ฉบับที่ 1 (24/2565) 19 กรกฏาคม 2565
25 เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (มีผลกระทบถึง14 กรกฎาคม 2565) ฉบับที่ 7 (23/2565) 13 กรกฏาคม 2565
24 เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (มีผลกระทบถึง14 กรกฎาคม 2565) 12 กรกฏาคม 2565
23 เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (มีผลกระทบถึง14 กรกฎาคม 2565) 10 กรกฏาคม 2565
22 เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 9-14 กรกฎาคม 2565) 9 กรกฏาคม 2565
21 เรื่อง ฝนตกหนักถึ.หนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 9-14 กรกฎาคม 2565) 8 กรกฏาคม 2565
20 เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 9-14 กรกฎาคม 2565) 8 กรกฏาคม 2565
19 เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 8-13 กรกฎาคม 2565) 7 กรกฏาคม 2565
18 เรื่อง พายุไต้ผุ่นชบา (มีผลกระทบถึงวันที่ 2 กรกฏาคม 2565) 2 กรกฏาคม 2565
17 เรื่อง พายุโซนร้อนกำลังแรงชบา (มีผลกระทบถึงวันที่ 2 กรกฏาคม 2565) 2 กรกฏาคม 2565
16 เรื่อง พายุโซนร้อนกำลังแรงชบา (มีผลกระทบถึงวันที่ 2 กรกฏาคม 2565) 1 กรกฏาคม 2565
15 เรื่องพายุโซนร้อนบริเวณทะเลจีนใต้ (มีผลกระทบถึงวันที่ 2 กรกฏาคม 2565) 1 กรกฏาคม 2565
14 เรื่องพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ (มีผลกระทบตั้งเเต่วันที่ 30 มิถุนายน- 2 กรกฏาคม 2565) 30 มิถุนายน 2565
13 เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (มีผลกระทบตั้งเเต่วันที่ 20-23 พฤษภาคม 2565) 19 พฤษภาคม 2565
12 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งเเต่วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2565) 14 พฤษภาคม 2565
11 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบตั้งเเต่วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2565) 14 พฤษภาคม 2565
10

เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2565

11 พฤษภาคม 2565
9 เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (มีผลกระทบตั้งเเต่วันที่ 28 เมษายน -2 พฤษภาคม 2565 27 เมษายน 2565
8 เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (มีผลกระทบตั้งเเต่วันที่ 16-18 เมษายน 2565 15 เมษายน 2565
7 เรื่อง อากาศเเปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 30 มีนาคม 2565
6 เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (มีผลกระทบวันที่ 6-7 มีนาคม 2565) 5 มีนาคม 2565
5

เรื่อง การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2565

1 มีนาคม 2565
4 เรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน 19 กุมภาพันธ์ 2565
3

เรื่อง พายุฝนฟ้าคะนองบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ฉบับที่ 1 (3/2565) 10 กุมภาพันธ์ 2565
2

เรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน

ฉบับที่ 1 (2/2565) 20 มกราคม 2565
1

เรื่อง ฝนฟ้าคะนองบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ฉบับที่ 1 (1/2565) 15 มกราคม 2565

ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2564
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2563
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2562
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2561
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2560
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2559
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2558
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2557
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2556