ข่าวประกาศคำเตือน !
ลำดับที่ ประกาศคำเตือน เรื่อง ฉบับที่ ลงวันที่
4

เรื่อง "พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 1 (3/2566) 10 มีนาคม 2566
3

เรื่อง "การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๖"

3 มีนาคม 2566
2

เรื่อง "อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 2 (2/2566) 17 มกราคม 2566
1

เรื่อง "อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 1 (1/2566) 14 มกราคม 2566

ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2565
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2564
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2563
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2562
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2561
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2560
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2559
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2558
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2557
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2556