ข่าวประกาศคำเตือน !
    ลำดับที่ ประกาศคำเตือน เรื่อง ฉบับที่ ลงวันที่
    46 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 8 (46/2561) 22กุมภาพันธ์ 2561
    45 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 7 (45/2561) 21 กุมภาพันธ์ 2561
    44 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 6 (44/2561) 21 กุมภาพันธ์ 2561
    43 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 5 (43/2561) 21 กุมภาพันธ์ 2561
    42 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 4 (42/2561) 21 กุมภาพันธ์ 2561
    41 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (41/2561) 21 กุมภาพันธ์ 2561
    40 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (40/2561) 20 กุมภาพันธ์ 2561
    39 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (39/2561) 20 กุมภาพันธ์ 2561
    38 อากาศหนาวถึงหนาวจัดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 19 (38/2561) 6 กุมภาพันธ์ 2561
    37 อากาศหนาวถึงหนาวจัดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 18 (37/2561) 5 กุมภาพันธ์ 2561
    36 อากาศหนาวถึงหนาวจัดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 17 (36/2561) 5 กุมภาพันธ์ 2561
    35 อากาศหนาวถึงหนาวจัดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 16 (35/2561) 5 กุมภาพันธ์ 2561
    34 อากาศหนาวถึงหนาวจัดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 15 (34/2561) 4 กุมภาพันธ์ 2561
    33 อากาศหนาวถึงหนาวจัดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 14 (33/2561) 3 กุมภาพันธ์ 2561
    32 อากาศหนาวถึงหนาวจัดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 13 (32/2561) 2 กุมภาพันธ์ 2561
    31 สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 12 (31/2561) 1 กุมภาพันธ์ 2561
    30 สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 11 (30/2561) 1 กุมภาพันธ์ 2561
    29 สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 10 (29/2561) 31 มกราคม 2561
    28 สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 9 (28/2561) 31 มกราคม 2561
    27 สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 8 (27/2561) 31 มกราคม 2561
    26 สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 7 (26/2561) 30 มกราคม 2561
    25 สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 6 (25/2561) 29 มกราคม 2561
    24 สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 5 (24/2561) 29 มกราคม 2561
23 สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 4 (23/2561) 28 มกราคม 2561
22 สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (22/2561) 27 มกราคม 2561
21 สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (21/2561) 27 มกราคม 2561
20 สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (20/2561) 27 มกราคม 2561
19 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 19 (19/2561) 13 มกราคม 2561
    18 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 18 (18/2561) 13 มกราคม 2561
    17 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 17 (17/2561) 12 มกราคม 2561
    16 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 16 (16/2561) 12 มกราคม 2561
    15 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 15 (15/2561) 12 มกราคม 2561
    14 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 14 (14/2561) 12 มกราคม 2561
    13 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน แก้ไข ฉบับที่ 13 (13/2561) 11 มกราคม 2561
    12 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 12 (12/2561) 11 มกราคม 2561
    11 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 11 (11/2561) 11 มกราคม 2561
    10 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 10 (10/2561) 11 มกราคม 2561
    9 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่9 (9/2561) 10 มกราคม 2561
    8 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่8 (8/2561) 10 มกราคม 2561
    7 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่7 (7/2561) 10 มกราคม 2561
    6 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 6 (6/2561) 9 มกราคม 2561
    5 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 5 (5/2561) 9 มกราคม 2561
    4 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 4 (4/2561) 9 มกราคม 2561
    3 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (3/2561) 9 มกราคม 2561
    2 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (2/2561) 8 มกราคม 2561
    1 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (1/2561) 8 มกราคม 2561

 

ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2560
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2559
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2558
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2557
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2556
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2555
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2554

 

1