ข่าวประกาศคำเตือน !
ลำดับที่ ประกาศคำเตือน เรื่อง ฉบับที่ ลงวันที่
30

เรื่อง “พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน " (มีผลกระทบถึงวันที่ 10 เมษายน 2567)

ฉบับที่ 5 (28/2567) 10 เมษายน 2567
29

เรื่อง “พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน " (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 8 – 10 เมษายน 2567)

ฉบับที่ 4 (27/2567) 9 เมษายน 2567
28

เรื่อง “พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน " (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 8 – 10 เมษายน 2567)

ฉบับที่ 2 (26/2567) 8 เมษายน 2567
27

เรื่อง “พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน " (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 8 – 10 เมษายน 2567)

ฉบับที่ 2 (26/2567) 8 เมษายน 2567
26

เรื่อง “พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน " (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 8 – 10 เมษายน 2567)

ฉบับที่ 2 (25/2567) 7 เมษายน 2567
25

เรื่อง “พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน " (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 8 – 11 เมษายน 2567)

ฉบับที่ 1 (24/2567) 6 เมษายน 2567
24

เรื่อง “พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”

ฉบับที่ 5 (23/2567) 20 มีนาคม 2567
23

เรื่อง “พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”

ฉบับที่ 4 (22/2567) 19 มีนาคม 2567
22

เรื่อง “พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”

ฉบับที่ 3 (21/2567) 18 มีนาคม 2567
21

เรื่อง “พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”

ฉบับที่ 2 (20/2567) 18 มีนาคม 2567
20

เรื่อง “พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”

ฉบับที่ 1 (19/2567) 17 มีนาคม 2567
19

เรื่อง “พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”

ฉบับที่ 4 (18/2567) 9 มีนาคม 2567
18

เรื่อง “พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”

ฉบับที่ 3 (17/2567) 8 มีนาคม 2567
17

เรื่อง “พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”

ฉบับที่ 2 (16/2567) 7 มีนาคม 2567
16

เรื่อง “พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”

ฉบับที่ 1 (15/2567) 6 มีนาคม 2567
15

เรื่อง “พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”

ฉบับที่ 2 (14/2567) 1 มีนาคม 2567
14

เรื่อง “พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”

ฉบับที่ 1 (13/2567) 29 กุมภาพันธ์ 2567
13

เรื่อง “พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”

ฉบับที่ 5 (12/2567) 26 กุมภาพันธ์ 2567
12

เรื่อง “พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”

ฉบับที่ 4 (11/2567) 25 กุมภาพันธ์ 2567
11

เรื่อง “พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”

ฉบับที่ 3 (10/2567) 24 กุมภาพันธ์ 2567
10

เรื่อง “พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”

ฉบับที่ 2 (9/2567) 23 กุมภาพันธ์ 2567
9

เรื่อง “พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”

ฉบับที่ 1 (8/2567) 22 กุมภาพันธ์ 2567
8

เรื่อง การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๗

22 กุมภาพันธ์ 2567
7

เรื่อง “อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน”

ฉบับที่ 3 (7/2567) 9 กุมภาพันธ์ 2567
6

เรื่อง “อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน”

ฉบับที่ 2 (6/2567) 8 กุมภาพันธ์ 2567
5

เรื่อง “อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน”

ฉบับที่ 1 (5/2567) 8 กุมภาพันธ์ 2567
4

เรื่อง “อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”

ฉบับที่ 4 (4/2567) 14 มกราคม 2567

3

เรื่อง “อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”

ฉบับที่ 3 (3/2567) 13 มกราคม 2567
2

เรื่อง “อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”

ฉบับที่ 2 (2/2567) 12 มกราคม 2567
1

เรื่อง “อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”

ฉบับที่ 1 (1/2567) 11 มกราคม 2567

ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2566
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2565
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2564
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2563
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2562
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2561
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2560
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2559
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2558
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2557
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2556
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2555