ข่าวประกาศคำเตือน !
    ลำดับที่ ประกาศคำเตือน เรื่อง ฉบับที่ ลงวันที่
    117 เรื่อง การเข้าสู่ฤดูฆนาวของประเทศไทย พ.ศ.2562 - 13 ตุลาคม 2562
    116

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 6 (113/2562) 13 ตุลาคม 2562
    115

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 5 (112/2562) 13 ตุลาคม 2562
    114

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 4 (111/2562) 12 ตุลาคม 2562
    113

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 3 (110/2562) 12 ตุลาคม 2562
    112

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 2 (109/2562) 11 ตุลาคม 2562
    111

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 1 (108/2562) 10 ตุลาคม 2562
    110

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 13 (107/2562) 23 กันยายน 2562
    109

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 12 (106/2562) 23 กันยายน 2562
    108

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 11 (105/2562) 22 กันยายน 2562
    107

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 10 (104/2562) 22 กันยายน 2562
    106

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 9 (103/2562) 21 กันยายน 2562
    105

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 8(102/2562) 21 กันยายน 2562
    104

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 7(101/2562) 21 กันยายน 2562
    103

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 6(100/2562) 21 กันยายน 2562
    102

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 5(99/2562) 20 กันยายน 2562
    101

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 4(98/2562) 20 กันยายน 2562
    100

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 3(97/2562) 19 กันยายน 2562
    99

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 2(96/2562) 19 กันยายน 2562
    98

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 1(95/2562) 19 กันยายน 2562
    97

เรื่อง “ พายุระดับ 2 (โซนร้อน) "คาจิกิ" บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ”

ฉบับที่ 7(94/2562) 3 กันยายน 2562
    96

เรื่อง “ พายุระดับ 3 (โซนร้อน) "คาจิกิ" บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ”

ฉบับที่ 6 (93/2562) 3 กันยายน 2562
    95

เรื่อง “ พายุระดับ 3 (โซนร้อน) "คาจิกิ" บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ”

ฉบับที่ 5 (92/2562) 3 กันยายน 2562
    94

เรื่อง "พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน"

ฉบับที่ 4 (91/2562) 2 กันยายน 2562
    93

เรื่อง "พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน"

ฉบับที่ 3 (90/2562) 2 กันยายน 2562
    92

เรื่อง "พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน"

ฉบับที่ 2 (89/2562) 2 กันยายน 2562
    91

เรื่อง "พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน"

ฉบับที่ 1 (88/2562) 1 กันยายน 2562
    90

เรื่อง “ พายุระดับ 1 (โซนร้อน) “ โพดุล ”

ฉบับที่ 11 (87/2562) 31 สิงหาคม 2562
    89

เรื่อง “ พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “ โพดุล ”

ฉบับที่ 10 (86/2562) 31 สิงหาคม 2562
    88

เรื่อง “ พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “ โพดุล ”

ฉบับที่ 9 (85/2562) 30 สิงหาคม 2562
    87

เรื่อง “ พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “ โพดุล ”

ฉบับที่ 8 (84/2562) 30 สิงหาคม 2562
    86

เรื่อง “ พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “ โพดุล ”

ฉบับที่ 7 (83/2562) 29 สิงหาคม 2562
    85

เรื่อง “ พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “ โพดุล ”

ฉบับที่ 6 (82/2562) 29 สิงหาคม 2562
    84

เรื่อง “ พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “ โพดุล ”

ฉบับที่ 5 (81/2562) 29 สิงหาคม 2562
    83

เรื่อง “ พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “ โพดุล ”

ฉบับที่ 4 (80/2562) 29 สิงหาคม 2562
    82

เรื่อง “ พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “ โพดุล ”

ฉบับที่ 3 (79/2562) 29 สิงหาคม 2562
    81

เรื่อง “ พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “ โพดุล ”

ฉบับที่ 2 (78/2562) 28 สิงหาคม 2562
    80

เรื่อง “ พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “ โพดุล ”

ฉบับที่ 1 (77/2562) 28 สิงหาคม 2562
    79

เรื่อง “ พายุโซนร้อน ( วิภา ) ”

ฉบับที่ 13 (76/2562) 4 สิงหาคม 2562
    78

เรื่อง “ พายุโซนร้อน ( วิภา ) ”

ฉบับที่ 12 (75/2562) 4 สิงหาคม 2562
    77

เรื่อง “ พายุโซนร้อน ( วิภา ) ”

ฉบับที่ 11 (74/2562) 4 สิงหาคม 2562
    76

เรื่อง “ พายุโซนร้อน ( วิภา ) ”

ฉบับที่ 10 (73/2562) 3 สิงหาคม 2562
    75

เรื่อง “ พายุโซนร้อน ( วิภา ) ”

ฉบับที่ 9 (72/2562) 3 สิงหาคม 2562
    74

เรื่อง “ พายุโซนร้อน ( วิภา ) ”

ฉบับที่ 8 (71/2562) 3 สิงหาคม 2562
    73

เรื่อง “ พายุโซนร้อน ( วิภา ) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ”

ฉบับที่ 7 (70/2562) 2 สิงหาคม 2562
    72

เรื่อง “ พายุโซนร้อน ( วิภา ) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ”

ฉบับที่ 6 (69/2562) 2 สิงหาคม 2562
    71

เรื่อง “ พายุโซนร้อน ( วิภา ) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ”

ฉบับที่ 5 (68/2562) 1 สิงหาคม 2562
    70

เรื่อง “ พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ”

ฉบับที่ 4 (67/2562) 31 กรกฎาคม 2562
    69

เรื่อง “ พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ”

ฉบับที่ 3 (66/2562) 31 กรกฎาคม 2562
    68

เรื่อง “ พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ”

ฉบับที่ 2 (65/2562) 31 กรกฎาคม 2562
    67

เรื่อง “ พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ”

ฉบับที่ 1 (64/2562) 30 กรกฎาคม 2562
    66

เรื่อง พายุ "มูน ” (MUN) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน “

ฉบับที่ 8 (63/2562) 4 กรกฎาคม 2562
    65

เรื่อง พายุ "มูน ” (MUN) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน “

ฉบับที่ 7 (62/2562) 4 กรกฎาคม 2562
    64

เรื่อง พายุ "มูน ” (MUN) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน “

ฉบับที่ 6 (61/2562) 3 กรกฎาคม 2562
    63

เรื่อง พายุ "มูน ” (MUN) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน “

ฉบับที่ 5 (60/2562) 3 กรกฎาคม 2562
    62

เรื่อง “ หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ”

ฉบับที่ 4 (59/2562) 3 กรกฎาคม 2562
    61

เรื่อง “ หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ”

ฉบับที่ 3 (58/2562) 2 กรกฎาคม 2562
    60

เรื่อง “ หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ”

ฉบับที่ 2 (57/2562) 2 กรกฎาคม 2562
    59

เรื่อง “ หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ”

ฉบับที่ 1 (56/2562) 1 กรกฎาคม 2562
    58

เรื่อง “ ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 2 (55/2562) 26 มิถุนายน 2562
    57

เรื่อง “ ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 1 (54/2562) 25 มิถุนายน 2562
    56

เรื่อง “ ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 7 (53/2562) 30 พฤษภาคม 2562
    55

เรื่อง “ ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 6 (52/2562) 30 พฤษภาคม 2562
    54

เรื่อง “ ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 5 (51/2562) 29 พฤษภาคม 2562
    53

เรื่อง “ ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 4 (50/2562) 29 พฤษภาคม 2562
    52

เรื่อง “ ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 4 (50/2562) 29 พฤษภาคม 2562
    51

เรื่อง “ ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 3 (49/2562) 28 พฤษภาคม 2562
    50

เรื่อง “ การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย ปี พ.ศ.2562 ”

- 20 พฤษภาคม 2562
    49

เรื่อง “ ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 2 (48/2562) 27 พฤษภาคม 2562
    48

เรื่อง “ ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 1 (47/2562) 27 พฤษภาคม 2562
    47

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 10 (46/2562) 6 พฤษภาคม 2562
    46

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 9 (45/2562) 5 พฤษภาคม 2562
    45

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 8 (44/2562) 5 พฤษภาคม 2562
    44

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 7 (43/2562) 5 พฤษภาคม 2562
    43

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 6 (42/2562) 4 พฤษภาคม 2562
    42

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 5 (41/2562) 4 พฤษภาคม 2562
    41

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 4 (40/2562) 3 พฤษภาคม 2562
    40

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 3 (39/2562) 2 พฤษภาคม 2562
    39

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 2 (38/2562) 2 พฤษภาคม 2562
    38

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 1 (37/2562) 1 พฤษภาคม 2562
    37

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่8 (36/2562) 28 เมษายน 2562
    36

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 7 (35/2562) 27 เมษายน 2562
    35

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 6 (34/2562) 26 เมษายน 2562
    34

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 5 (33/2562) 26 เมษายน 2562
    33

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 4 (32/2562) 25 เมษายน 2562
    32

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 3 (31/2562) 24 เมษายน 2562
    31

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 2 (30/2562) 24 เมษายน 2562
    30

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 1 (29/2562) 24 เมษายน 2562
    29

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 6 (28/2562) 16 เมษายน 2562
    28

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 5 (27/2562) 16 เมษายน 2562
    27

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 4 (26/2562) 15 เมษายน 2562
    26

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 3 (25/2562) 14 เมษายน 2562
    25

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 2 (24/2562) 13 เมษายน 2562
    24

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 1 (23/2562) 12 เมษายน 2562
    23

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 5 (22/2562) 3 เมษายน 2562
    22

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 4 (21/2562) 2 เมษายน 2562
    21

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 3 (20/2562) 31 มีนาคม 2562
    20

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 2 (19/2562) 31 มีนาคม 2562
    19

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 1 (18/2562) 30 มีนาคม 2562
    18

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 5 (17/2562) 26 มีนาคม 2562
    17

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 4 (16/2562) 25 มีนาคม 2562
    16

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 3 (15/2562) 22 มีนาคม 2562
    15

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 2 (14/2562) 22 มีนาคม 2562
    14

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 1 (13/2562) 19 มีนาคม 2562
    13

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 9 (12/2562) 19 มีนาคม 2562
    12

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 8 (11/2562) 18 มีนาคม 2562
    11

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 7 (10/2562) 17 มีนาคม 2562
    10

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 6 (9/2562) 16 มีนาคม 2562
    9

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 5 (8/2562) 15 มีนาคม 2562
    8

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 4 (7/2562) 15 มีนาคม 2562
    7

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 3 (6/2562) 14 มีนาคม 2562
    6

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 2 (5/2562) 14 มีนาคม 2562
    5

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 1 (4/2562) 13 มีนาคม 2562
    4

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 2 (3/2562) 26 กุมภาพันธ์ 2562
    3

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 1 (2/2562) 25 กุมภาพันธ์ 2562
    2 การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2562 - 20 กุมภาพันธ์ 2562
    1 เรื่อง“ อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ” 1 มกราคม 2562

 

ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2561
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2560
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2559
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2558
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2557
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2556
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2555
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2554
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2553

 

1