ข่าวประกาศคำเตือน !
ลำดับที่ ประกาศคำเตือน เรื่อง ฉบับที่ ลงวันที่
39

เรื่อง "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 3 (37/2566) 5 กันยายน 2566
38

เรื่อง "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 2 (36/2566) 3 กันยายน 2566
37

เรื่อง "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 1 (35/2566) 3 กันยายน 2566
36

เรื่อง "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 6 (34/2566) 31 สิงหาคม 2566
35

เรื่อง "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 5 (33/2566) 30 สิงหาคม 2566
34

เรื่อง "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 4 (32/2566) 29 สิงหาคม 2566
33

เรื่อง "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 3 (31/2566) 28 สิงหาคม 2566
32

เรื่อง "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 2 (30/2566) 27 สิงหาคม 2566
31

เรื่อง "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 1 (29/2566) 27 สิงหาคม 2566
30

เรื่อง "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 4 (28/2566) 15 สิงหาคม 2566
29

เรื่อง "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 3 (27/2566) 14 สิงหาคม 2566
28

เรื่อง "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 2 (26/2566) 13 สิงหาคม 2566
27

เรื่อง "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 1 (25/2566) 12 สิงหาคม 2566
26

เรื่อง "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 5 (24/2566) 3 สิงหาคม 2566
25

เรื่อง "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 4 (23/2566) 2 สิงหาคม 2566
24

เรื่อง "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 3 (22/2566) 1 สิงหาคม 2566
23

เรื่อง "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย "

ฉบับที่ 2 (21/2566) 31 กรกฎาคม 2566
22

เรื่อง "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย "

ฉบับที่ 1 (20/2566) 30 กรกฎาคม 2566
21

เรื่อง "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย "

ฉบับที่ 5 (19/2566) 19 กรกฎาคม 2566
20

เรื่อง "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย "

ฉบับที่ 4 (18/2566) 18 กรกฎาคม 2566
19

เรื่อง "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย "

ฉบับที่ 3 (17/2566) 17 กรกฎาคม 2566
18

เรื่อง "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย "

ฉบับที่ 2 (16/2566) 15 กรกฎาคม 2566
17

เรื่อง "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย "

ฉบับที่ 1 (15/2566) 14 กรกฎาคม 2566
16

เรื่อง "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย "

ฉบับที่ 3 (14/2566) 28 พฤษภาคม 2566
15

เรื่อง "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย "

ฉบับที่ 2 (13/2566) 27 พฤษภาคม 2566
14

เรื่อง "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย "

ฉบับที่ 1 (12/2566) 27 พฤษภาคม 2566
13

เรื่อง "การเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๖"

19 พฤษภาคม 2566
12

เรื่อง "พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 2 (11/2566) 8 พฤษภาคม 2566
11

เรื่อง "พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 2 (10/2566) 7 พฤษภาคม 2566
10

เรื่อง "พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 1 (9/2566) 6 พฤษภาคม 2566
9

เรื่อง "พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 2 (8/2566) 29 เมษายน 2566
8

เรื่อง "พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 1 (7/2566) 27 เมษายน 2566
7

เรื่อง "พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 1 (6/2566) 22 เมษายน 2566
6

เรื่อง "พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 1 (5/2566) 13 เมษายน 2566
5

เรื่อง "พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 1 (4/2566) 25 มีนาคม 2566
4

เรื่อง "พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 1 (3/2566) 10 มีนาคม 2566
3

เรื่อง "การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๖"

3 มีนาคม 2566
2

เรื่อง "อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 2 (2/2566) 17 มกราคม 2566
1

เรื่อง "อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 1 (1/2566) 14 มกราคม 2566

ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2565
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2564
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2563
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2562
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2561
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2560
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2559
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2558
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2557
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2556