ข่าวประกาศคำเตือน !

ลำดับที่ ประกาศคำเตือน เรื่อง ฉบับที่ ลงวันที่
38 คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่1(38/2558) 2 ธันวาคม 2558
37 พายุ "มูจิแก" (MUJIGAE) ฉบับที่5(37/2558) 5 ตุลาคม 2558
36 พายุ "มูจิแก" (MUJIGAE) ฉบับที่4(36/2558) 4 ตุลาคม 2558
35 พายุ "มูจิแก" (MUJIGAE) ฉบับที่3(35/2558) 4 ตุลาคม 2558
34 พายุ "มูจิแก" (MUJIGAE) ฉบับที่2(34/2558) 4 ตุลาคม 2558
33 พายุ "มูจิแก" (MUJIGAE) ฉบับที่1(33/2558) 4 ตุลาคม 2558
32 พายุโซนร้อน "หว่ามก๋อ" ฉบับที่3(32/2558) 15 กันยายน 2558
31 พายุโซนร้อน "หว่ามก๋อ" ฉบับที่2(31/2558) 15 กันยายน 2558
30 พายุโซนร้อน "หว่ามก๋อ" ฉบับที่1(30/2558) 15 กันยายน 2558
29 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่12(29/2558) 23 เมษายน 2558
28 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่11(28/2558) 22 เมษายน 2558
27 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่10(27/2558) 22 เมษายน 2558
26 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่9(26/2558) 21 เมษายน 2558
25 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่8(25/2558) 21 เมษายน 2558
24 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่7(24/2558) 21 เมษายน 2558
23 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่6(23/2558) 21 เมษายน 2558
22 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่5(22/2558) 20 เมษายน 2558
21 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่4(21/2558) 20 เมษายน 2558
20 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่3(20/2558) 19 เมษายน 2558
19 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่2(19/2558) 19 เมษายน 2558
18 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่1(18/2558) 17 เมษายน 2558
17 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่4(17/2558) 11 เมษายน 2558
16 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่3(16/2558) 11 เมษายน 2558
15 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที2(15/2558) 10 เมษายน 2558
14 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่1(14/2558) 10 เมษายน 2558
13 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่2(13/2558) 7 เมษายน 2558
12 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่1(12/2558) 6 เมษายน 2558
11 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่5(11/2558) 23 มีนาคม 2558
10 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่4(10/2558) 21 มีนาคม 2558
9 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่3(9/2558) 20 มีนาคม 2558
8 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่2(8/2558) 19 มีนาคม 2558
7 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่1(7/2558) 18 มีนาคม 2558
6 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 6(6/2558) 8 มกราคม 2558
5 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 5(5/2558) 8 มกราคม 2558
4 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 4(4/2558) 8 มกราคม 2558
3 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3(3/2558) 7 มกราคม 2558
2 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2(2/2558) 7 มกราคม 2558
1 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1(1/2558) 7 มกราคม 2558

 

1