ข่าวประกาศคำเตือน !

ลำดับที่ ประกาศคำเตือน เรื่อง ฉบับที่ ลงวันที่
91 เรื่อง พายุ “ ไห่เยี่ยน ” (HAIYAN) ฉบับที่ 3 (91/2556) 10 พฤศจิกายน 2556
90 เรื่อง พายุ “ ไห่เยี่ยน ” (HAIYAN) ฉบับที่ 2 (90/2556) 10 พฤศจิกายน 2556
89 เรื่อง พายุ “ ไห่เยี่ยน ” (HAIYAN) ฉบับที่ 1 (89/2556) 10 พฤศจิกายน 2556
88 เรื่อง พายุ “ นารี ” ( NARI) ฉบับที่ 13 (88/2556) 16 ตุลาคม 2556
87 เรื่อง พายุ “ นารี ” ( NARI) ฉบับที่ 12 (87/2556) 15 ตุลาคม 2556
86 เรื่อง พายุ “ นารี ” ( NARI) ฉบับที่ 11 (86/2556) 15 ตุลาคม 2556
85 เรื่อง พายุ “ นารี ” ( NARI) ฉบับที่ 10 (85/2556) 15 ตุลาคม 2556
84 เรื่อง พายุ “ นารี ” ( NARI) ฉบับที่ 9 (84/2556) 15 ตุลาคม 2556
83 เรื่อง พายุ “ นารี ” ( NARI) ฉบับที่ 8 (83/2556) 14 ตุลาคม 2556
82 เรื่อง พายุ “ นารี ” ( NARI) ฉบับที่ 7 (82/2556) 14 ตุลาคม 2556
81 เรื่อง พายุ “ นารี ” ( NARI) ฉบับที่ 6 (81/2556) 14 ตุลาคม 2556
80 เรื่อง พายุ “ นารี ” ( NARI) ฉบับที่ 5 (80/2556) 14 ตุลาคม 2556
79 เรื่อง พายุ “ นารี ” ( NARI) ฉบับที่ 4 (79/2556) 13 ตุลาคม 2556
78 เรื่อง พายุ “ นารี ” ( NARI) ฉบับที่ 3 (78/2556) 13 ตุลาคม 2556
77 เรื่อง พายุ “ นารี ” ( NARI) ฉบับที่ 2 (77/2556) 13 ตุลาคม 2556
76 เรื่อง พายุ “ นารี ” ( NARI) ฉบับที่ 1 (76/2556) 13 ตุลาคม 2556
75 เรื่อง พายุ “หวู่ติ๊บ” (WUTIP)" ฉบับที่ 11 (75/2556) 30 กันยายน 2556
74 เรื่อง พายุ “หวู่ติ๊บ” (WUTIP)" ฉบับที่ 10 (74/2556) 30 กันยายน 2556
73 เรื่อง พายุ “หวู่ติ๊บ” (WUTIP)" ฉบับที่ 9 (73/2556) 30 กันยายน 2556
72 เรื่อง พายุ “หวู่ติ๊บ” (WUTIP)" ฉบับที่ 8 (72/2556) 30 กันยายน 2556
71 เรื่อง พายุ “หวู่ติ๊บ” (WUTIP)" ฉบับที่ 7 (71/2556) 29 กันยายน 2556
70 เรื่อง พายุ “หวู่ติ๊บ” (WUTIP)" ฉบับที่ 6 (70/2556) 29 กันยายน 2556
69 เรื่อง พายุ “หวู่ติ๊บ” (WUTIP)" ฉบับที่ 5 (69/2556) 29 กันยายน 2556
68 เรื่อง พายุ “หวู่ติ๊บ” (WUTIP)" ฉบับที่ 4 (68/2556) 29 กันยายน 2556
67 เรื่อง พายุ “หวู่ติ๊บ” (WUTIP)" ฉบับที่ 3 (67/2556) 28 กันยายน 2556
66 เรื่อง พายุ “หวู่ติ๊บ” (WUTIP)" ฉบับที่ 2 (66/2556) 28 กันยายน 2556
65 เรื่อง พายุ “หวู่ติ๊บ” (WUTIP)" ฉบับที่ 1 (65/2556) 28 กันยายน 2556
64 เรื่อง ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 7 (64/2556) 27 กันยายน 2556
63 เรื่อง ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 6 (63/2556) 27 กันยายน 2556
62 เรื่อง ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 5 (62/2556) 26 กันยายน 2556
61 เรื่อง ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 4 (61/2556) 26 กันยายน 2556
60 เรื่อง ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (60/2556) 25 กันยายน 2556
59 เรื่อง ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (59/2556) 24 กันยายน 2556
58 เรื่อง ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (58/2556) 24 กันยายน 2556
57 เรื่อง พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต ฉบับที่ 13 (57/2556) 19 กันยายน 2556
56 เรื่อง พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต ฉบับที่ 12 (56/2556) 19 กันยายน 2556
55 เรื่อง พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต ฉบับที่ 11 (55/2556) 19 กันยายน 2556
54 เรื่อง พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต ฉบับที่ 10 (54/2556) 19 กันยายน 2556
53 เรื่อง พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต ฉบับที่ 9 (53/2556) 18 กันยายน 2556
52 เรื่อง พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต ฉบับที่ 8 (52/2556) 18 กันยายน 2556
51 เรื่อง พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต ฉบับที่ 7 (51/2556) 18 กันยายน 2556
50 เรื่อง พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต ฉบับที่ 6 (50/2556) 18 กันยายน 2556
49 เรื่อง พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต ฉบับที่ 5 (49/2556) 17 กันยายน 2556
48 เรื่อง พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต ฉบับที่ 4 (48/2556) 17 กันยายน 2556
47 เรื่อง พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต ฉบับที่ 3 (47/2556) 17 กันยายน 2556
46 เรื่อง พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต ฉบับที่ 2 (46/2556) 17 กันยายน 2556
45 เรื่อง พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต ฉบับที่ 1 (45/2556) 16 กันยายน 2556
44

้เรื่อง พายุโซนร้อน "มังคุด"(MANGKHUT)

ฉบับที่ 6 (44/2556 8 สิงหาคม 2556
43

เรื่อง พายุโซนร้อน "มังคุด"(MANGKHUT)

ฉบับที่ 5 (43/2556) 8 สิงหาคม 2556
42 เรื่อง พายุโซนร้อน "มังคุด"(MANGKHUT) ฉบับที่ 4 (42/2556) 8 สิงหาคม 2556
41 เรื่อง พายุโซนร้อน "มังคุด"(MANGKHUT) ฉบับที่ 3 (41/2556) 7 สิงหาคม 2556
40 เรื่อง พายุโซนร้อน "มังคุด"(MANGKHUT) ฉบับที่ 2 (40/2556) 7 สิงหาคม 2556
39 เรื่อง พายุโซนร้อน "มังคุด"(MANGKHUT) ฉบับที่ 1 (39/2556) 7 สิงหาคม 2556
38 เรื่อง พายุโซนร้อน "เชบี" (JEBI) ฉบับที่ 8 (38/2556) 4 สิงหาคม 2556
37 เรื่อง พายุโซนร้อน "เชบี" (JEBI) ฉบับที่ 7 (37/2556) 3 สิงหาคม 2556
36 เรื่อง พายุโซนร้อน "เชบี" (JEBI) ฉบับที่ 6 (36/2556) 3 สิงหาคม 2556
35 เรื่อง พายุโซนร้อน "เชบี" (JEBI) ฉบับที่ 5 (35/2556) 3 สิงหาคม 2556
34 เรื่อง พายุโซนร้อน "เชบี" (JEBI) ฉบับที่ 4 (34/2556) 3 สิงหาคม 2556
33 เรื่อง พายุโซนร้อน "เชบี" (JEBI) ฉบับที่ 3 (33/2556) 2 สิงหาคม 2556
32 เรื่อง พายุโซนร้อน "เชบี" (JEBI) ฉบับที่ 2 (32/2556) 2 สิงหาคม 2556
31 เรื่อง พายุโซนร้อน "เชบี" (JEBI) ฉบับที่ 1 (31/2556) 2 สิงหาคม 2556
30 ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 5 (30/2556) 11 มิถุนายน 2556
29 ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 4 (29/2556) 11 มิถุนายน 2556
28 ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (28/2556) 10 มิถุนายน 2556
27 ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (27/2556) 10 มิถุนายน 2556
26 ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (26/2556) 10 มิถุนายน 2556
25 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (25/2556) 10 เมษายน 2556
24 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (24/2556) 10 เมษายน 2556
23 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 8 (23/2556) 7 เมษายน 2556
22 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 7 (22/2556) 7 เมษายน 2556
21 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 6 (21/2556) 7 เมษายน 2556
20 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 5 (20/2556) 6 เมษายน 2556
19 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 4 (19/2556) 6 เมษายน 2556
18 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (18/2556) 6 เมษายน 2556
17 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (17/2556) 5 เมษายน 2556
16 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (16/2556) 5 เมษายน 2556
15 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (15/2556) 13 มีนาคม 2556
14 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (14/2556) 13 มีนาคม 2556
13 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 9 (13/2556) 3 มีนาคม 2556
12 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 8 (12/2556) 3 มีนาคม 2556
11 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 7 (11/2556) 2 มีนาคม 2556
10 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 6 (10/2556) 2 มีนาคม 2556
9 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 5 (9/2556) 2 มีนาคม 2556
8 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 4 (8/2556) 1 มีนาคม 2556
7 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (7/2556) 1 มีนาคม 2556
6 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (6/2556) 1 มีนาคม 2556
5 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (5/2556) 28 กุมภาพันธ์ 2556
4 พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (4/2556) 20 กุมภาพันธ์ 2556
3 พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (3/2556) 19 กุมภาพันธ์ 2556
2 พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (2/2556) 8 กุมภาพันธ์ 2556
1 พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (1/2556) 7 กุมภาพันธ์ 2556

 

1