ข่าวประกาศคำเตือน !

ลำดับที่ ประกาศคำเตือน เรื่อง ฉบับที่ ลงวันที่
135 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (135/2559) 30 ธันวาคม 2559
134 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (134/2559) 29 ธันวาคม 2559
133 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 10 (133/2559) 24 พฤศจิกายน 2559
132 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 9 (132/2559) 24 พฤศจิกายน 2559
131 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 8 (131/2559) 23 พฤศจิกายน 2559
130 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 7 (130/2559) 23 พฤศจิกายน 2559
129 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 6 (129/2559) 23 พฤศจิกายน 2559
128 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 5 (128/2559) 23 พฤศจิกายน 2559
127 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 4 (127/2559) 22 พฤศจิกายน 2559
126 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (126/2559) 22 พฤศจิกายน 2559
125 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (125/2559) 22 พฤศจิกายน 2559
124 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (124/2559) 21 พฤศจิกายน 2559
123 อากาศแปรปรวนประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 3 (123/2559) 6 พฤศจิกายน 2559
122 อากาศแปรปรวนประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 2 (122/2559) 5 พฤศจิกายน 2559
121 อากาศแปรปรวนประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 1 (121/2559) 4 พฤศจิกายน 2559
- การเข้าสู่ฤดูหนาวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปี พ.ศ.2559 - 31 ตุลาคม 2559
120 "พายุ ซาเระกา ” (SARIKA) ฉบับที่ 9 (120/2559) 19 ตุลาคม 2559
119 "พายุ ซาเระกา ” (SARIKA) ฉบับที่ 8 (119/2559) 19 ตุลาคม 2559
118 "พายุ ซาเระกา ” (SARIKA) ฉบับที่ 7 (118/2559) 19 ตุลาคม 2559
117 "พายุ ซาเระกา ” (SARIKA) ฉบับที่ 6 (117/2559) 18 ตุลาคม 2559
116 "พายุ ซาเระกา ” (SARIKA) ฉบับที่ 5 (116/2559) 18 ตุลาคม 2559
115 พายุไต้ฝุ่น “ ซาเระกา ” (SARIKA) ฉบับที่ 4 (115/2559) 18 ตุลาคม 2559
114 พายุไต้ฝุ่น “ ซาเระกา ” (SARIKA) ฉบับที่ 3 (114/2559) 17 ตุลาคม 2559
113 พายุไต้ฝุ่น “ ซาเระกา ” (SARIKA) ฉบับที่ 2 (113/2559) 17 ตุลาคม 2559
112 พายุไต้ฝุ่น “ ซาเระกา ” (SARIKA) ฉบับที่ 1 (112/2559) 17 ตุลาคม 2559
111 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ ฉบับที่ 6 (111/2559) 15 ตุลาคม 2559
110 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ ฉบับที่ 5 (110/2559) 14 ตุลาคม 2559
109

พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้

ฉบับที่ 4 (109/2559) 14 ตุลาคม 2559
108

พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้

ฉบับที่ 3 (108/2559) 14 ตุลาคม 2559
107 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ ฉบับที่ 2 (107/2559) 14 ตุลาคม 2559
106 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ ฉบับที่ 1 (106/2559) 13 ตุลาคม 2559
105 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ ฉบับที่ 12 (105/2559) 14 กันยายน 2559
104 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ ฉบับที่ 11 (104/2559) 13 กันยายน 2559
103 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ ฉบับที่ 10 (103/2559) 13 กันยายน 2559
102 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ ฉบับที่ 9 (102/2559) 13 กันยายน 2559
101 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ ฉบับที่ 8 (101/2559) 13 กันยายน 2559
100 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ ฉบับที่ 7 (100/2559) 12 กันยายน 2559
99 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ ฉบับที่ 6 (99/2559) 12 กันยายน 2559
98 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ ฉบับที่ 5 (98/2559) 12 กันยายน 2559
97 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ ฉบับที่ 4 (97/2559) 12 กันยายน 2559
96 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ ฉบับที่ 3 (96/2559) 11 กันยายน 2559
95 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ ฉบับที่ 2 (95/2559) 11 กันยายน 2559
94 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ ฉบับที่ 1 (94/2559) 10 กันยายน 2559
93 พายุโซนร้อน "เตี้ยนหมู่" บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 11 (93/2559) 20 สิงหาคม 2559
92 พายุโซนร้อน "เตี้ยนหมู่" บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 10 (92/2559) 19 สิงหาคม 2559
91 พายุโซนร้อน "เตี้ยนหมู่" บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 9 (91/2559) 19 สิงหาคม 2559
90 พายุโซนร้อน "เตี้ยนหมู่" บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 8 (90/2559) 19 สิงหาคม 2559
89 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 7 (89/2559) 19 สิงหาคม 2559
88 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 6 (88/2559) 18 สิงหาคม 2559
87 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 5 (87/2559) 18 สิงหาคม 2559
86 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 4 (86/2559) 18 สิงหาคม 2559
85 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 3 (43/2559) 19 สิงหาคม 2559
84 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 2 (84/2559) 17 สิงหาคม 2559
83 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 1 (83/2559) 17 สิงหาคม 2559
82 ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (82/2559) 15 สิงหาคม 2559
81 ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (81/2559) 14 สิงหาคม 2559
80 ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (80/2559) 13 สิงหาคม 2559
79 พายุโซนร้อน "มีรีแน"(Mirinae) ฉบับที่ 8 (79/2559) 28 กรกฎาคม 2559
78 พายุโซนร้อน "มีรีแน"(Mirinae) ฉบับที่ 7 (78/2559) 28 กรกฎาคม 2559
77 พายุโซนร้อน "มีรีแน"(Mirinae) ฉบับที่ 6 (77/2559) 28 กรกฎาคม 2559
76 พายุโซนร้อน "มีรีแน"(Mirinae) ฉบับที่ 5 (76/2559) 28 กรกฎาคม 2559
75 พายุโซนร้อน "มีรีแน"(Mirinae) ฉบับที่ 4 (75/2559) 28 กรกฎาคม 2559
74 พายุโซนร้อน "มีรีแน"(Mirinae) ฉบับที่ 3 (74/2559) 27 กรกฎาคม 2559
73 พายุโซนร้อน "มีรีแน"(Mirinae) ฉบับที่ 2 (73/2559) 27 กรกฎาคม 2559
72 พายุโซนร้อน "มีรีแน"(Mirinae) ฉบับที่ 1 (72/2559) 27 กรกฎาคม 2559
71 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ฉบับที่ 4 (71/2559) 26 มิถุนายน 2559
70 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ฉบับที่ 3 (70/2559) 26 มิถุนายน 2559
69 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ฉบับที่ 2 (69/2559) 25 มิถุนายน 2559
68 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ฉบับที่ 1 (68/2559) 25 มิถุนายน 2559
67 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 15 (67/2559) 1 พฤษภาคม 2559
66 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 14 (66/2559) 30 เมษายน 2559
65 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 13 (65/2559) 30 เมษายน 2559
64 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 12 (64/2559) 30 เมษายน 2559
63 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 11 (63/2559) 29 เมษายน 2559
62 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 10 (62/2559) 29 เมษายน 2559
61 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 9 (61/2559) 29 เมษายน 2559
60 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 8 (60/2559) 29 เมษายน 2559
59 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 7 (59/2559) 28 เมษายน 2559
58 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 6 (58/2559) 28 เมษายน 2559
57 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 5 (57/2559) 28 เมษายน 2559
56 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 4 (56/2559) 28 เมษายน 2559
55 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (55/2559) 27 เมษายน 2559
54 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (54/2559) 27 เมษายน 2559
53 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (52/2559) 27 เมษายน 2559
52 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 12 (52/2559) 21 เมษายน 2559
51 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 11 (51/2559) 21 เมษายน 2559
50 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 10 (50/2559) 20 เมษายน 2559
49 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 9 (49/2559) 20 เมษายน 2559
48 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 8 (48/2559) 20 เมษายน 2559
47 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 7 (47/2559) 20 เมษายน 2559
46 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 6 (46/2559) 19 เมษายน 2559
45 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 5 (45/2559) 19 เมษายน 2559
44 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 4 (44/2559) 19 เมษายน 2559
43 พายุฤดูร้อน บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (43/2559) 19 เมษายน 2559
42 พายุฤดูร้อน บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ฉบับที่ 2 (42/2559)

18 เมษายน 2559
41 พายุฤดูร้อน บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ฉบับที่ 1 (41/2559)

18 เมษายน 2559
40 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 9 (40/2559) 25 มีนาคม 2559
39 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 8 (39/2559) 24 มีนาคม 2559
38 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 7 (38/2559) 24 มีนาคม 2559
37 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 6 (37/2559) 24 มีนาคม 2559
36 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 5 (36/2559) 24 มีนาคม 2559
35 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 4 (35/2559) 23 มีนาคม 2559
34 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (34/2559) 23 มีนาคม 2559
33 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (33/2559) 23 มีนาคม 2559
32 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (32/2559) 23 มีนาคม 2559
31 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 11 (31/2559) 12 มีนาคม 2559
30 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 10 (30/2559) 11 มีนาคม 2559
29 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 9 (29/2559) 11 มีนาคม 2559
28 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 8 (28/2559) 11 มีนาคม 2559
27 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 7 (27/2559) 11 มีนาคม 2559
26 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 6 (26/2559) 10 มีนาคม 2559
25 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 5 (25/2559) 10 มีนาคม 2559
24 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 4 (24/2559) 10 มีนาคม 2559
23 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (23/2559) 10 มีนาคม 2559
22 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (22/2559) 9 มีนาคม 2559
21 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 4 (21/2559) 10 มีนาคม 2559
20 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 6 (20/2559) 26 กุมภาพันธ์ 2559
19 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 5 (19/2559) 25 กุมภาพันธ์ 2559
18 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 4 (18/2559) 25 กุมภาพันธ์ 2559
17 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (17/2559) 25 กุมภาพันธ์ 2559
16 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (16/2559) 25 กุมภาพันธ์ 2559
15 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (15/2559) 24 กุมภาพันธ์ 2559
14 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 7 (14/2559) 7 กุมภาพันธ์ 2559
13 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 6 (13/2559) 6 กุมภาพันธ์ 2559
12 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 5 (12/2559) 6 กุมภาพันธ์ 2559
11 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 4 (11/2559) 6 กุมภาพันธ์ 2559
10 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (10/2559) 6 กุมภาพันธ์ 2559
9 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (9/2559) 5 กุมภาพันธ์ 2559
8 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (8/2559) 5 กุมภาพันธ์ 2559
7 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 7 (7/2559) 24 มกราคม 2559
6 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 6 (6/2559) 23 มกราคม 2559
5 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 5 (5/2559) 23 มกราคม 2559
4 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 4 (4/2559) 23 มกราคม 2559
3 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (3/2559) 23 มกราคม 2559
2 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (2/2559) 22 มกราคม 2559
1 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (1/2559) 22 มกราคม 2559

 

1