ข่าวประกาศคำเตือน !
    ลำดับที่ ประกาศคำเตือน เรื่อง ฉบับที่ ลงวันที่
    225 เรื่อง “ อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ” ฉบับที่ 11 (225/2561) 31 ธันวาคม 2561
    224 เรื่อง “ อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ” ฉบับที่ 10 (224/2561) 31 ธันวาคม 2561
    223 เรื่อง “ อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ” ฉบับที่ 9 (223/2561) 30 ธันวาคม 2561
    222 เรื่อง “ อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ” ฉบับที่ 8 (222/2561) 29 ธันวาคม 2561
    221 เรื่อง “ อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ” ฉบับที่ 7 (221/2561) 29 ธันวาคม 2561
    220 เรื่อง “ อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ” ฉบับที่ 6 (220/2561) 28 ธันวาคม 2561
    219 เรื่อง “ อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ” ฉบับที่ 5 (219/2561) 27 ธันวาคม 2561
    218 เรื่อง “ อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ” ฉบับที่ 4 (218/2561) 26 ธันวาคม 2561
    217 เรื่อง “ อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ” ฉบับที่ 3 (217/2561) 25 ธันวาคม 2561
    216 เรื่อง “ อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (216/2561) 25 ธันวาคม 2561
    215 เรื่อง “ อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (215/2561) 24 ธันวาคม 2561
    214 เรื่อง “ อากาศหนาวบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ” ฉบับที่ 3 (214/2561) 14 ธันวาคม 2561
    213 เรื่อง “ อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ” ฉบับที่ 2 (213/2561) 14 ธันวาคม 2561
    212 เรื่อง “ อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ” ฉบับที่ 1 (212/2561) 13 ธันวาคม 2561
      เรื่อง การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๑ - 24 ตุลาคม 2561
    211 เรื่อง “ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกเเรงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” ฉบับที่ 5 (211/2561) 30 กันยายน 2561
    210 เรื่อง “ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกเเรงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” ฉบับที่ 4 (210/2561) 29 กันยายน 2561
    209 เรื่อง “ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกเเรงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” ฉบับที่ 3 (209/2561) 29 กันยายน 2561
    208 เรื่อง “ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกเเรงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” ฉบับที่ 2 (208/2561) 28 กันยายน 2561
    207 เรื่อง “ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกเเรงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” ฉบับที่ 1 (207/2561) 27 กันยายน 2561
    206 เรื่อง “ พายุ “ มังคุด” (MANGKHUT)” ฉบับที่ 9 (206/2561) 17 กันยายน 2561
    205 เรื่อง “ พายุ “ มังคุด” (MANGKHUT)” ฉบับที่ 8 (205/2561) 17 กันยายน 2561
    204 เรื่อง “ พายุ “ มังคุด” (MANGKHUT)” ฉบับที่ 7 (204/2561) 17 กันยายน 2561
    203 เรื่อง “ พายุ “ มังคุด” (MANGKHUT)” ฉบับที่ 6 (203/2561) 16 กันยายน 2561
    202 เรื่อง “ พายุ “ มังคุด” (MANGKHUT)” ฉบับที่ 5 (202/2561) 14 กันยายน 2561
    201 เรื่อง “ พายุ “ มังคุด” (MANGKHUT)” ฉบับที่ 4 (201/2561) 14 กันยายน 2561
    200 เรื่อง “ พายุ “ มังคุด” (MANGKHUT)” ฉบับที่ 3 (200/2561) 14 กันยายน 2561
    199 เรื่อง “ พายุ “ มังคุด” (MANGKHUT)” ฉบับที่ 2 (199/2561) 14 กันยายน 2561
    198 เรื่อง “ พายุ “ มังคุด” (MANGKHUT)” ฉบับที่ 1 (198/2561) 14 กันยายน 2561
    197 เรื่อง “ พายุ “ บารีจัต” (BARIJAT)” ฉบับที่ 6 (197/2561) 13 กันยายน 2561
    196 เรื่อง “ พายุ “ บารีจัต” (BARIJAT)” ฉบับที่ 5 (196/2561) 13 กันยายน 2561
    195 เรื่อง “ พายุ “ บารีจัต” (BARIJAT)” ฉบับที่ 4 (195/2561) 13 กันยายน 2561
    194 เรื่อง “ พายุ “ บารีจัต” (BARIJAT)” ฉบับที่ 3 (194/2561) 12 กันยายน 2561
    193 เรื่อง “ พายุ “ บารีจัต” (BARIJAT)” ฉบับที่ 2 (193/2561) 12 กันยายน 2561
    192 เรื่อง “ พายุ “ บารีจัต” (BARIJAT)” ฉบับที่ 1 (192/2561) 11 กันยายน 2561
    191 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 10 (191/2561) 9 กันยายน 2561
    190 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 9 (190/2561) 9 กันยายน 2561
    189 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 8 (189/2561) 9 กันยายน 2561
    188 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 7 (188/2561) 9 กันยายน 2561
    187 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 6 (187/2561) 8 กันยายน 2561
    186 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 5 (186/2561) 8 กันยายน 2561
    185 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 4 (185/2561) 8 กันยายน 2561
    184 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (184/2561) 7 กันยายน 2561
    183 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (183/2561) 6 กันยายน 2561
    182 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (182/2561) 6 กันยายน 2561
    181 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (181/2561) 4 กันยายน 2561
    180 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (180/2561) 4 กันยายน 2561
    179 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (179/2561) 3 กันยายน 2561
    178 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (178/2561) 28 สิงหาคม 2561
    177 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (177/2561) 27 สิงหาคม 2561
    176 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (176/2561) 26 สิงหาคม 2561
    175

เรื่อง พายุโซนร้อน “ เบบินคา”

ฉบับที่ 20 (175/2561) 17 สิงหาคม 2561
    174

เรื่อง พายุโซนร้อน “ เบบินคา”

ฉบับที่ 19 (174/2561) 17 สิงหาคม 2561
    173

เรื่อง พายุโซนร้อน “ เบบินคา”

ฉบับที่ 18 (173/2561) 17 สิงหาคม 2561
    172

เรื่อง พายุโซนร้อน “ เบบินคา”

ฉบับที่ 17 (172/2561) 16 สิงหาคม 2561
    171

เรื่อง พายุโซนร้อน “ เบบินคา”

ฉบับที่ 16 (171/2561) 15 สิงหาคม 2561
    170

เรื่อง พายุโซนร้อน “ เบบินคา”

ฉบับที่ 15 (170/2561) 15 สิงหาคม 2561
    169

เรื่อง พายุโซนร้อน “ เบบินคา”

ฉบับที่ 14 (169/2561) 15 สิงหาคม 2561
    168

เรื่อง พายุโซนร้อน “ เบบินคา”

ฉบับที่ 13 (168/2561) 14 สิงหาคม 2561
    167

เรื่อง พายุโซนร้อน “ เบบินคา”

ฉบับที่ 12 (167/2561) 14 สิงหาคม 2561
    166 พายุดีเปรสซันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 11 (165/2561) 13 สิงหาคม 2561
    165 พายุดีเปรสซันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 10 (165/2561) 13 สิงหาคม 2561
    164 พายุดีเปรสซันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 9 (164/2561) 12 สิงหาคม 2561
    163 พายุดีเปรสซันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 8 (163/2561) 12 สิงหาคม 2561
    162 พายุดีเปรสซันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 7 (162/2561) 12 สิงหาคม 2561
    161 พายุดีเปรสซันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 6 (161/2561) 12 สิงหาคม 2561
    160 พายุดีเปรสซันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 5 (160/2561) 11 สิงหาคม 2561
    159 พายุดีเปรสซันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 4 (159/2561) 11 สิงหาคม 2561
    158 พายุดีเปรสซันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 3 (158/2561) 11 สิงหาคม 2561
    157 พายุดีเปรสซันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 2 (157/2561) 11 สิงหาคม 2561
    156 พายุดีเปรสซันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 1 (156/2561) 10 สิงหาคม 2561
    155 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 9 (155/2561) 9 สิงหาคม 2561
    154 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 8 (154/2561) 9 สิงหาคม 2561
    153 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 7 (153/2561) 8 สิงหาคม 2561
    152 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 6 (152/2561) 7 สิงหาคม 2561
    151 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 5 (151/2561) 6 สิงหาคม 2561
    150 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 4 (150/2561) 6 สิงหาคม 2561
    149 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (149/2561) 5 สิงหาคม 2561
    148 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (148/2561) 5 สิงหาคม 2561
    147 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (147/2561) 4 สิงหาคม 2561
    146 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 7 (146/2561) 31 กรกฎาคม 2561
    145 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 6 (145/2561) 31 กรกฎาคม 2561
    144 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 5 (144/2561) 30 กรกฎาคม 2561
    143 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 4 (143/2561) 30 กรกฎาคม 2561
    142 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (142/2561) 29 กรกฎาคม 2561
    141 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (141/2561) 29 กรกฎาคม 2561
    140 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (140/2561) 28 กรกฎาคม 2561
    139 พายุโซนร้อนเซินติญ ฉบับที่ 9 (139/2561) 20 กรกฎาคม 2561
    138 พายุโซนร้อนเซินติญ ฉบับที่ 8 (138/2561) 19 กรกฎาคม 2561
    137 พายุโซนร้อนเซินติญ ฉบับที่ 7 (137/2561) 19 กรกฎาคม 2561
    136 พายุโซนร้อนเซินติญ ฉบับที่ 6 (136/2561) 19 กรกฎาคม 2561
    135 พายุโซนร้อนเซินติญ ฉบับที่ 5 (135/2561) 18 กรกฎาคม 2561
    134 พายุโซนร้อนเซินติญ ฉบับที่ 4 (134/2561) 18 กรกฎาคม 2561
    133 พายุโซนร้อนเซินติญ ฉบับที่ 3 (133/2561) 18 กรกฎาคม 2561
    132 พายุโซนร้อนเซินติญ ฉบับที่ 2 (132/2561) 18 กรกฎาคม 2561
    131 พายุโซนร้อนเซินติญ ฉบับที่ 1 (131/2561) 17 กรกฎาคม 2561
    130 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 8 (130/2561) 17 กรกฎาคม 2561
    129 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 7 (129/2561) 17 กรกฎาคม 2561
    128 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 6 (128/2561) 16 กรกฎาคม 2561
    127 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 5 (127/2561) 16 กรกฎาคม 2561
    126 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 4 (126/2561) 15 กรกฎาคม 2561
    125 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (125/2561) 15 กรกฎาคม 2561
    124 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (124/2561) 15 กรกฎาคม 2561
    123 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (123/2561) 15 กรกฎาคม 2561
    122 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (122/2561) 11 กรกฎาคม 2561
    121 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 12 (121/2561) 12 มิถุนายน 2561
    120 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 11 (120/2561) 12 มิถุนายน 2561
    119 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 10 (119/2561) 11 มิถุนายน 2561
    118 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 9 (118/2561) 10 มิถุนายน 2561
    117 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 8 (117/2561) 10 มิถุนายน 2561
    116 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 7 (116/2561) 9 มิถุนายน 2561
    115 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 6 (115/2561) 9 มิถุนายน 2561
    114 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 5 (114/2561) 9 มิถุนายน 2561
    113 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 4 (113/2561) 9 มิถุนายน 2561
    112 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (112/2561) 8 มิถุนายน 2561
    111 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (111/2561) 8 มิถุนายน 2561
    110 ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (110/2561) 7 มิถุนายน 2561
    109 พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ ฉบับที่ 12 (109/2561) 7 มิถุนายน 2561
    108 พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ ฉบับที่ 11 (108/2561) 6 มิถุนายน 2561
    107 พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ ฉบับที่ 10 (107/2561) 6 มิถุนายน 2561
    106 พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ฉบับที่ 9 (106/2561) 6 มิถุนายน 2561
    105 พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ฉบับที่ 8 (105/2561) 5 มิถุนายน 2561
    104 พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ฉบับที่ 7 (104/2561) 5 มิถุนายน 2561
    103 พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ฉบับที่ 6 (103/2561) 4 มิถุนายน 2561
    102 พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ฉบับที่ 5 (102/2561) 3 มิถุนายน 2561
    101 พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ฉบับที่ 4 (101/2561) 3 มิถุนายน 2561
    100 พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ฉบับที่ 3 (100/2561) 3 มิถุนายน 2561
    99 พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ฉบับที่ 2 (99/2561) 3 มิถุนายน 2561
    98 พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ฉบับที่ 1 (98/2561) 2 มิถุนายน 2561
      เริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๑ - 28 พฤษภาคม 2561
    97 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 12 (97/2561) 27 เมษายน 2561
    96 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 11 (96/2561) 26 เมษายน 2561
    95 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 10 (95/2561) 26 เมษายน 2561
    94 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 9 (94/2561) 25 เมษายน 2561
    93 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 8 (93/2561) 25 เมษายน 2561
    92 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 7 (92/2561) 25 เมษายน 2561
    91 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 6 (91/2561) 25 เมษายน 2561
    90 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 5 (90/2561) 24 เมษายน 2561
    89 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 4 (89/2561) 23 เมษายน 2561
    88 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (88/2561) 22 เมษายน 2561
    87 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (87/2561) 21 เมษายน 2561
    86 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (86/2561) 20 เมษายน 2561
    85 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 9 (85/2561) 16 เมษายน 2561
    84 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 8 (84/2561) 15 เมษายน 2561
    83 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 7 (83/2561) 15 เมษายน 2561
    82 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 6 (82/2561) 14 เมษายน 2561
    81 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 5 (81/2561) 13 เมษายน 2561
    80 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 4 (80/2561) 11 เมษายน 2561
    79 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (79/2561) 11 เมษายน 2561
    78 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (78/2561) 11 เมษายน 2561
    77 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (77/2561) 11 เมษายน 2561
    76 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 12 (76/2561) 6 เมษายน 2561
    75 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 11 (75/2561) 6 เมษายน 2561
    74 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 10 (74/2561) 6 เมษายน 2561
    73 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. ฉบับที่ 9 (73/2561) 6 เมษายน 2561
    72 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. ฉบับที่ 8 (72/2561) 5 เมษายน 2561
    71 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. ฉบับที่ 7 (71/2561) 5 เมษายน 2561
    70 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 6 (70/2561) 5 เมษายน 2561
    69 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 5 (69/2561) 4 เมษายน 2561
    68 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 4 (68/2561) 3 เมษายน 2561
    67 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (67/2561) 3 เมษายน 2561
    66 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (66/2561) 2 เมษายน 2561
    65 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (65/2561) 1 เมษายน 2561
    64 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 10 (64/2561) 21 มีนาคม 2561
    63 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 9 (63/2561) 21 มีนาคม 2561
    62 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 8 (62/2561) 21 มีนาคม 2561
    61 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 7 (61/2561) 20 มีนาคม 2561
    60 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 6 (60/2561) 19 มีนาคม 2561
    59 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 5 (59/2561) 18 มีนาคม 2561
    58 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 4 (58/2561) 18 มีนาคม 2561
    57 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (57/2561) 18 มีนาคม 2561
    56 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (56/2561) 17 มีนาคม 2561
    55 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (55/2561) 17 มีนาคม 2561
    54 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 8 (54/2561) 8 มีนาคม 2561
    53 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 7 (53/2561) 7 มีนาคม 2561
    52 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 6 (52/2561) 7 มีนาคม 2561
    51 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 5 (51/2561) 6 มีนาคม 2561
    50 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 4 (50/2561) 6 มีนาคม 2561
    49 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (49/2561) 5 มีนาคม 2561
    48 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (48/2561) 5 มีนาคม 2561
    47 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (47/2561) 5 มีนาคม 2561
    46 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 8 (46/2561) 22กุมภาพันธ์ 2561
    45 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 7 (45/2561) 21 กุมภาพันธ์ 2561
    44 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 6 (44/2561) 21 กุมภาพันธ์ 2561
    43 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 5 (43/2561) 21 กุมภาพันธ์ 2561
    42 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 4 (42/2561) 21 กุมภาพันธ์ 2561
    41 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (41/2561) 21 กุมภาพันธ์ 2561
    40 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (40/2561) 20 กุมภาพันธ์ 2561
    39 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (39/2561) 20 กุมภาพันธ์ 2561
    38 อากาศหนาวถึงหนาวจัดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 19 (38/2561) 6 กุมภาพันธ์ 2561
    37 อากาศหนาวถึงหนาวจัดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 18 (37/2561) 5 กุมภาพันธ์ 2561
    36 อากาศหนาวถึงหนาวจัดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 17 (36/2561) 5 กุมภาพันธ์ 2561
    35 อากาศหนาวถึงหนาวจัดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 16 (35/2561) 5 กุมภาพันธ์ 2561
    34 อากาศหนาวถึงหนาวจัดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 15 (34/2561) 4 กุมภาพันธ์ 2561
    33 อากาศหนาวถึงหนาวจัดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 14 (33/2561) 3 กุมภาพันธ์ 2561
    32 อากาศหนาวถึงหนาวจัดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 13 (32/2561) 2 กุมภาพันธ์ 2561
    31 สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 12 (31/2561) 1 กุมภาพันธ์ 2561
    30 สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 11 (30/2561) 1 กุมภาพันธ์ 2561
    29 สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 10 (29/2561) 31 มกราคม 2561
    28 สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 9 (28/2561) 31 มกราคม 2561
    27 สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 8 (27/2561) 31 มกราคม 2561
    26 สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 7 (26/2561) 30 มกราคม 2561
    25 สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 6 (25/2561) 29 มกราคม 2561
    24 สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 5 (24/2561) 29 มกราคม 2561
    23 สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 4 (23/2561) 28 มกราคม 2561
    22 สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (22/2561) 27 มกราคม 2561
    21 สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (21/2561) 27 มกราคม 2561
    20 สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (20/2561) 27 มกราคม 2561
    19 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 19 (19/2561) 13 มกราคม 2561
    18 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 18 (18/2561) 13 มกราคม 2561
    17 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 17 (17/2561) 12 มกราคม 2561
    16 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 16 (16/2561) 12 มกราคม 2561
    15 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 15 (15/2561) 12 มกราคม 2561
    14 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 14 (14/2561) 12 มกราคม 2561
    13 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน แก้ไข ฉบับที่ 13 (13/2561) 11 มกราคม 2561
    12 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 12 (12/2561) 11 มกราคม 2561
    11 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 11 (11/2561) 11 มกราคม 2561
    10 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 10 (10/2561) 11 มกราคม 2561
    9 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่9 (9/2561) 10 มกราคม 2561
    8 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่8 (8/2561) 10 มกราคม 2561
    7 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่7 (7/2561) 10 มกราคม 2561
    6 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 6 (6/2561) 9 มกราคม 2561
    5 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 5 (5/2561) 9 มกราคม 2561
    4 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 4 (4/2561) 9 มกราคม 2561
    3 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (3/2561) 9 มกราคม 2561
    2 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (2/2561) 8 มกราคม 2561
    1 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (1/2561) 8 มกราคม 2561

 

ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2560
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2559
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2558
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2557
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2556
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2555
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2554
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2553

 

1