ข่าวประกาศคำเตือน !
ลำดับที่ ประกาศคำเตือน เรื่อง ฉบับที่ ลงวันที่
147

เรื่อง “อากาศหนาวบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 15 (145/2562) 10 ธันวาคม 2562
146

เรื่อง “อากาศหนาวบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 14 (144/2562) 9 ธันวาคม 2562
145

เรื่อง “อากาศหนาวบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 13 (143/2562) 7 ธันวาคม 2562
144

เรื่อง “อากาศหนาวบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 12 (142/2562) 6 ธันวาคม 2562
143

เรื่อง “อากาศหนาวบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 11 (141/2562) 4 ธันวาคม 2562
142

เรื่อง “อากาศหนาวบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 10 (140/2562) 4 ธันวาคม 2562
141

เรื่อง “อากาศหนาวบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 9 (139/2562) 3 ธันวาคม 2562
140

เรื่อง “อากาศหนาวบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 8 (138/2562) 3 ธันวาคม 2562
139

เรื่อง “อากาศหนาวบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 7 (137/2562) 3 ธันวาคม 2562
138

เรื่อง “อากาศหนาวบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 6 (136/2562) 2 ธันวาคม 2562
137

เรื่อง “อากาศหนาวบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 5 (135/2562) 2 ธันวาคม 2562
136

เรื่อง “อากาศหนาวบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 4 (134/2562) 2 ธันวาคม 2562
135

เรื่อง “อากาศหนาวบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 3 (133/2562) 1 ธันวาคม 2562
134

เรื่อง “อากาศหนาวบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 2 (132/2562) 1 ธันวาคม 2562
133

เรื่อง “อากาศหนาวบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 1 (131/2562) 30 พฤศจิกายน 2562
132

เรื่อง “อากาศหนาวบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 3 (130/2562) 14 พฤศจิกายน 2562
131

เรื่อง “อากาศหนาวบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 2 (129/2562) 14 พฤศจิกายน 2562
130

เรื่อง “อากาศหนาวบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 1 (128/2562) 13 พฤศจิกายน 2562
129 เรื่อง “ พายุระดับ 1 (หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง) “ นากรี ” ฉบับที่ 5 (127/2562) 11 พฤศจิกายน 2562
128 เรื่อง “ พายุระดับ 3 ( โซนร้อนรุนแรง) “ นากรี ” ฉบับที่ 4 (126/2562) 11 พฤศจิกายน 2562
127 เรื่อง “ พายุระดับ 4 ( โซนร้อนรุนแรง) “ นากรี ” ฉบับที่ 3 (125/2562) 11 พฤศจิกายน 2562
126 เรื่อง “ พายุระดับ 4 ( โซนร้อนรุนแรง) “ นากรี ” ฉบับที่ 2 (124/2562) 10 พฤศจิกายน 2562
125 เรื่อง “ พายุระดับ 4 ( โซนร้อนรุนแรง) “ นากรี ” ฉบับที่ 1 (123/2562) 10 พฤศจิกายน 2562
124

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 9 (122/2562) 1 พฤศจิกายน 2562
123

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 8 (121/2562) 31 ตุลาคม 2562
122

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 7 (120/2562) 31 ตุลาคม 2562
121

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 6 (119/2562) 31 ตุลาคม 2562
120

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 5 (118/2562) 31 ตุลาคม 2562
119

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 4 (117/2562) 30 ตุลาคม 2562
118

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 3 (116/2562) 30 ตุลาคม 2562
117

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 2 (115/2562) 30 ตุลาคม 2562
116

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 1 (114/2562) 29 ตุลาคม 2562
115

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 6 (113/2562) 13 ตุลาคม 2562
114

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 5 (112/2562) 13 ตุลาคม 2562
113

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 4 (111/2562) 12 ตุลาคม 2562
112

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 3 (110/2562) 12 ตุลาคม 2562
111

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 2 (109/2562) 11 ตุลาคม 2562
110

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 1 (108/2562) 10 ตุลาคม 2562
109

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 13 (107/2562) 23 กันยายน 2562
108

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 12 (106/2562) 23 กันยายน 2562
107

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 11 (105/2562) 22 กันยายน 2562
106

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 10 (104/2562) 22 กันยายน 2562
105

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 9 (103/2562) 21 กันยายน 2562
104

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 8(102/2562) 21 กันยายน 2562
103

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 7(101/2562) 21 กันยายน 2562
102

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 6(100/2562) 21 กันยายน 2562
101

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 5(99/2562) 20 กันยายน 2562
100

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 4(98/2562) 20 กันยายน 2562
99

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 3(97/2562) 19 กันยายน 2562
98

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 2(96/2562) 19 กันยายน 2562
97

เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

ฉบับที่ 1(95/2562) 19 กันยายน 2562
96

เรื่อง “ พายุระดับ 2 (โซนร้อน) "คาจิกิ" บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ”

ฉบับที่ 7(94/2562) 3 กันยายน 2562
95

เรื่อง “ พายุระดับ 3 (โซนร้อน) "คาจิกิ" บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ”

ฉบับที่ 6 (93/2562) 3 กันยายน 2562
94

เรื่อง “ พายุระดับ 3 (โซนร้อน) "คาจิกิ" บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ”

ฉบับที่ 5 (92/2562) 3 กันยายน 2562
93

เรื่อง "พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน"

ฉบับที่ 4 (91/2562) 2 กันยายน 2562
92

เรื่อง "พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน"

ฉบับที่ 3 (90/2562) 2 กันยายน 2562
91

เรื่อง "พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน"

ฉบับที่ 2 (89/2562) 2 กันยายน 2562
90

เรื่อง "พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน"

ฉบับที่ 1 (88/2562) 1 กันยายน 2562
89

เรื่อง “ พายุระดับ 1 (โซนร้อน) “ โพดุล ”

ฉบับที่ 11 (87/2562) 31 สิงหาคม 2562
88

เรื่อง “ พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “ โพดุล ”

ฉบับที่ 10 (86/2562) 31 สิงหาคม 2562
87

เรื่อง “ พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “ โพดุล ”

ฉบับที่ 9 (85/2562) 30 สิงหาคม 2562
86

เรื่อง “ พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “ โพดุล ”

ฉบับที่ 8 (84/2562) 30 สิงหาคม 2562
85

เรื่อง “ พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “ โพดุล ”

ฉบับที่ 7 (83/2562) 29 สิงหาคม 2562
84

เรื่อง “ พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “ โพดุล ”

ฉบับที่ 6 (82/2562) 29 สิงหาคม 2562
83

เรื่อง “ พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “ โพดุล ”

ฉบับที่ 5 (81/2562) 29 สิงหาคม 2562
82

เรื่อง “ พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “ โพดุล ”

ฉบับที่ 4 (80/2562) 29 สิงหาคม 2562
81

เรื่อง “ พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “ โพดุล ”

ฉบับที่ 3 (79/2562) 29 สิงหาคม 2562
80

เรื่อง “ พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “ โพดุล ”

ฉบับที่ 2 (78/2562) 28 สิงหาคม 2562
79

เรื่อง “ พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “ โพดุล ”

ฉบับที่ 1 (77/2562) 28 สิงหาคม 2562
78

เรื่อง “ พายุโซนร้อน ( วิภา ) ”

ฉบับที่ 13 (76/2562) 4 สิงหาคม 2562
77

เรื่อง “ พายุโซนร้อน ( วิภา ) ”

ฉบับที่ 12 (75/2562) 4 สิงหาคม 2562
76

เรื่อง “ พายุโซนร้อน ( วิภา ) ”

ฉบับที่ 11 (74/2562) 4 สิงหาคม 2562
75

เรื่อง “ พายุโซนร้อน ( วิภา ) ”

ฉบับที่ 10 (73/2562) 3 สิงหาคม 2562
74

เรื่อง “ พายุโซนร้อน ( วิภา ) ”

ฉบับที่ 9 (72/2562) 3 สิงหาคม 2562
73

เรื่อง “ พายุโซนร้อน ( วิภา ) ”

ฉบับที่ 8 (71/2562) 3 สิงหาคม 2562
72

เรื่อง “ พายุโซนร้อน ( วิภา ) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ”

ฉบับที่ 7 (70/2562) 2 สิงหาคม 2562
71

เรื่อง “ พายุโซนร้อน ( วิภา ) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ”

ฉบับที่ 6 (69/2562) 2 สิงหาคม 2562
70

เรื่อง “ พายุโซนร้อน ( วิภา ) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ”

ฉบับที่ 5 (68/2562) 1 สิงหาคม 2562
69

เรื่อง “ พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ”

ฉบับที่ 4 (67/2562) 31 กรกฎาคม 2562
68

เรื่อง “ พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ”

ฉบับที่ 3 (66/2562) 31 กรกฎาคม 2562
67

เรื่อง “ พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ”

ฉบับที่ 2 (65/2562) 31 กรกฎาคม 2562
66

เรื่อง “ พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ”

ฉบับที่ 1 (64/2562) 30 กรกฎาคม 2562
65

เรื่อง พายุ "มูน ” (MUN) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน “

ฉบับที่ 8 (63/2562) 4 กรกฎาคม 2562
64

เรื่อง พายุ "มูน ” (MUN) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน “

ฉบับที่ 7 (62/2562) 4 กรกฎาคม 2562
63

เรื่อง พายุ "มูน ” (MUN) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน “

ฉบับที่ 6 (61/2562) 3 กรกฎาคม 2562
62

เรื่อง พายุ "มูน ” (MUN) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน “

ฉบับที่ 5 (60/2562) 3 กรกฎาคม 2562
61

เรื่อง “ หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ”

ฉบับที่ 4 (59/2562) 3 กรกฎาคม 2562
60

เรื่อง “ หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ”

ฉบับที่ 3 (58/2562) 2 กรกฎาคม 2562
59

เรื่อง “ หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ”

ฉบับที่ 2 (57/2562) 2 กรกฎาคม 2562
58

เรื่อง “ หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ”

ฉบับที่ 1 (56/2562) 1 กรกฎาคม 2562
57

เรื่อง “ ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 2 (55/2562) 26 มิถุนายน 2562
56

เรื่อง “ ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 1 (54/2562) 25 มิถุนายน 2562
55

เรื่อง “ ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 7 (53/2562) 30 พฤษภาคม 2562
54

เรื่อง “ ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 6 (52/2562) 30 พฤษภาคม 2562
53

เรื่อง “ ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 5 (51/2562) 29 พฤษภาคม 2562
52

เรื่อง “ ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 4 (50/2562) 29 พฤษภาคม 2562
51

เรื่อง “ ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 3 (49/2562) 28 พฤษภาคม 2562
50

เรื่อง “ การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย ปี พ.ศ.2562 ”

- 20 พฤษภาคม 2562
49

เรื่อง “ ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 2 (48/2562) 27 พฤษภาคม 2562
48

เรื่อง “ ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 1 (47/2562) 27 พฤษภาคม 2562
47

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 10 (46/2562) 6 พฤษภาคม 2562
46

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 9 (45/2562) 5 พฤษภาคม 2562
45

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 8 (44/2562) 5 พฤษภาคม 2562
44

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 7 (43/2562) 5 พฤษภาคม 2562
43

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 6 (42/2562) 4 พฤษภาคม 2562
42

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 5 (41/2562) 4 พฤษภาคม 2562
41

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 4 (40/2562) 3 พฤษภาคม 2562
40

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 3 (39/2562) 2 พฤษภาคม 2562
39

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 2 (38/2562) 2 พฤษภาคม 2562
38

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 1 (37/2562) 1 พฤษภาคม 2562
37

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่8 (36/2562) 28 เมษายน 2562
36

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 7 (35/2562) 27 เมษายน 2562
35

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 6 (34/2562) 26 เมษายน 2562
34

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 5 (33/2562) 26 เมษายน 2562
33

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 4 (32/2562) 25 เมษายน 2562
32

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 3 (31/2562) 24 เมษายน 2562
31

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 2 (30/2562) 24 เมษายน 2562
30

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 1 (29/2562) 24 เมษายน 2562
29

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 6 (28/2562) 16 เมษายน 2562
28

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 5 (27/2562) 16 เมษายน 2562
27

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 4 (26/2562) 15 เมษายน 2562
26

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 3 (25/2562) 14 เมษายน 2562
25

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 2 (24/2562) 13 เมษายน 2562
24

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 1 (23/2562) 12 เมษายน 2562
23

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 5 (22/2562) 3 เมษายน 2562
22

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 4 (21/2562) 2 เมษายน 2562
21

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 3 (20/2562) 31 มีนาคม 2562
20

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 2 (19/2562) 31 มีนาคม 2562
19

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 1 (18/2562) 30 มีนาคม 2562
18

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 5 (17/2562) 26 มีนาคม 2562
17

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 4 (16/2562) 25 มีนาคม 2562
16

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 3 (15/2562) 22 มีนาคม 2562
15

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 2 (14/2562) 22 มีนาคม 2562
14

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 1 (13/2562) 19 มีนาคม 2562
13

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 9 (12/2562) 19 มีนาคม 2562
12

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 8 (11/2562) 18 มีนาคม 2562
11

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 7 (10/2562) 17 มีนาคม 2562
10

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 6 (9/2562) 16 มีนาคม 2562
9

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 5 (8/2562) 15 มีนาคม 2562
8

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 4 (7/2562) 15 มีนาคม 2562
7

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 3 (6/2562) 14 มีนาคม 2562
6

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 2 (5/2562) 14 มีนาคม 2562
5

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 1 (4/2562) 13 มีนาคม 2562
4

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 2 (3/2562) 26 กุมภาพันธ์ 2562
3

เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”

ฉบับที่ 1 (2/2562) 25 กุมภาพันธ์ 2562
2 การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2562 - 20 กุมภาพันธ์ 2562
1 เรื่อง“ อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ” 1 มกราคม 2562

 

ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2561
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2560
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2559
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2558
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2557
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2556
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2555
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2554
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2553

 

1