ข่าวประกาศคำเตือน !
ลำดับที่ ประกาศคำเตือน เรื่อง ฉบับที่ ลงวันที่
119 เรื่อง อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวัออกเฉียงเหนือตอบน ฉบับที่ 1(119/2563)

28 ธันวาคม 2563

118 เรื่อง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังเเรง ฉบับที่ 4(118/2563)

29 ตุลาคม 2563

117 เรื่อง พายุระดับ 5 (ไต้ฝุ่น โมลาเบ) ฉบับที่ 3(117/2563)

28 ตุลาคม 2563

116 เรื่อง พายุระดับ 5 (ไต้ฝุ่น โมลาเบ) ฉบับที่ 2(116/2563)

27 ตุลาคม 2563

115 เรื่อง พายุระดับ 5 (ไต้ฝุ่น โมลาเบ) ฉบับที่ 1(115/2563)

26 ตุลาคม 2563

114 เรื่อง พายุระดับ 3 (โซนร้อน โนอึล) ฉบับที่ 16(114/2563)

19 กันยายน 2563

113 เรื่อง พายุระดับ 3 (โซนร้อน โนอึล) ฉบับที่ 15(113/2563)

19 กันยายน 2563

112 เรื่อง พายุระดับ 3 (โซนร้อน โนอึล) ฉบับที่ 14(112/2563)

19 กันยายน 2563

111 เรื่อง พายุระดับ 3 (โซนร้อน โนอึล) ฉบับที่ 13(111/2563) 18 กันยายน 2563
110 เรื่อง พายุระดับ 3 (โซนร้อน โนอึล) ฉบับที่ 12(110/2563) 18 กันยายน 2563
109 เรื่อง พายุระดับ 3 (โซนร้อน โนอึล)บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ฉบับที่ 11(109/2563) 18 กันยายน 2563
108 เรื่อง พายุระดับ 3 (โซนร้อน โนอึล)บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ฉบับที่ 10(108/2563) 18 กันยายน 2563
107 เรื่อง พายุระดับ 3 (โซนร้อน โนอึล)บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ฉบับที่ 9(107/2563) 17 กันยายน 2563
106 เรื่อง พายุระดับ 3 (โซนร้อน โนอึล)บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ฉบับที่ 8(106/2563) 17 กันยายน 2563
105 เรื่อง พายุระดับ 3 (โซนร้อน โนอึล)บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ฉบับที่ 7(105/2563) 17 กันยายน 2563
104 เรื่อง พายุระดับ 3 (โซนร้อน โนอึล)บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ฉบับที่ 6(104/2563) 17 กันยายน 2563
103 เรื่อง พายุระดับ 3 (โซนร้อน โนอึล)บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ฉบับที่5(103/2563) 16 กันยายน 2563
102 เรื่อง พายุระดับ 3 (โซนร้อน โนอึล)บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ฉบับที่4(102/2563) 16 กันยายน 2563
101 เรื่อง พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน)บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ฉบับที่3(101/2563) 16 กันยายน 2563
100 เรื่อง พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน)บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ฉบับที่2(100/2563) 16 กันยายน 2563
99 เรื่อง พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน)บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ฉบับที่1(99/2563) 15 กันยายน 2563
98 เรื่อง"ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน" ฉบับที่9(98/2563) 23 สิงหาคม 2563
97 เรื่อง"ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน" ฉบับที่8(97/2563) 23 สิงหาคม 2563
96 เรื่อง"ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน" ฉบับที่7(96/2563) 23 สิงหาคม 2563
95 เรื่อง"ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน" ฉบับที่ 6(95/2563) 22 สิงหาคม 2563
94 เรื่อง"ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน" ฉบับที่ 5(94/2563) 22 สิงหาคม 2563
93 เรื่อง"ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน" ฉบับที่ 4(93/2563) 22 สิงหาคม 2563
92 เรื่อง "ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงตอนบน" ฉบับที่ 3(92/2563) 22 สิงหาคม 2563
91 เรื่อง "ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงตอนบน" ฉบับที่ 2(91/2563) 21 สิงหาคม 2563
90 เรื่อง "ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงตอนบน" ฉบับที่ 1(90/2563) 21 สิงหาคม 2563
89 เรื่อง "พายุระดับ 3(โซนร้อน)"ฮีโกส"บริเวณจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 9(89/2563) 20 สิงหาคม 2563
88 เรื่อง "พายุระดับ 3(โซนร้อน)"ฮีโกส"บริเวณจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 8(88/2563) 20 สิงหาคม 2563
87 เรื่อง "พายุระดับ 3(โซนร้อน)"ฮีโกส"บริเวณจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 7(87/2563) 19 สิงหาคม 2563
86 เรื่อง "พายุระดับ 3(โซนร้อน)"ฮีโกส"บริเวณจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 6(86/2563) 19 สิงหาคม 2563
85 เรื่อง "พายุระดับ 3(โซนร้อน)"ฮีโกส"บริเวณจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 5(85/2563) 19 สิงหาคม 2563
84 เรื่อง "พายุระดับ 3(โซนร้อน)"ฮีโกส"บริเวณจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 4(84/2563) 18 สิงหาคม 2563
83 เรื่อง "พายุระดับ 3(โซนร้อน)"ฮีโกส"บริเวณจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 3(83/2563) 18 สิงหาคม 2563
82 เรื่อง "พายุระดับ 3(โซนร้อน)ทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 2(82/2563) 18 สิงหาคม 2563
81 เรื่อง "พายุระดับ 2(ดีเปรสชัน)ทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 1(81/2563) 18 สิงหาคม 2563
80 เรื่อง " พายุระดับ 1 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคเหนือตอนบน" ฉบับที่ 9(80/2563) 3 สิงหาคม 2563
79 เรื่อง "พายุระดับ 2(โซนนร้อน)"ซินลากู"(SINLAKU)" ฉบับที่ 8(79/2563) 3 สิงหาคม 2563
78 เรื่อง "พายุระดับ 3(โซนนร้อน)"ซินลากู"(SINLAKU)" ฉบับที่ 7(78/2563) 2 สิงหาคม 2563
77 เรื่อง "พายุระดับ 3(โซนนร้อน)"ซินลากู"(SINLAKU)" ฉบับที่ 6(77/2563) 2 สิงหาคม 2563
76 เรื่อง "พายุระดับ 3(โซนนร้อน)"ซินลากู"(SINLAKU)" ฉบับที่ 5(76/2563) 2 สิงหาคม 2563
75 เรื่อง "พายุระดับ 3(โซนนร้อน)"ซินลากู"(SINLAKU)" ฉบับที่ 4(75/2563) 1 สิงหาคม 2563
74 เรื่อง "พายุระดับ 3(โซนนร้อน)"ซินลากู"(SINLAKU)" ฉบับที่ 3(74/2563) 1 สิงหาคม 2563
73 เรื่อง "พายุระดับ 2(ดีเปรสชัน)"ในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 2(73/2563) 1 สิงหาคม 2563
72 เรื่อง "พายุระดับ 2(ดีเปรสชัน)"ในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 1(72/2563) 31 กรกฎาคม 2563
71 เรื่อง "ฝนตกหนักภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน" ฉบับที่ 1(71/2563) 30 กรกฎาคม 2563
70 เรื่อง "พายุ โซนร้อน "นูริ (NURI)"" ฉบับที่ 4(70/2563) 14 มิถุนายน 2563
69 เรื่อง "พายุ โซนร้อน "นูริ (NURI)"" ฉบับที่ 3(69/2563) 14 มิถุนายน 2563
68 เรื่อง "พายุ โซนร้อน "นูริ (NURI)"" ฉบับที่ 2(68/2563) 13 มิถุนายน 2563
67 เรื่อง "พายุ โซนร้อน "นูริ (NURI)"" ฉบับที่ 1(67/2563) 13 มิถุนายน 2563
66 เรื่อง “ พายุไซโคลน “ อำพัน ” บริเวณอ่าวเบงกอล ฉบับที่ 4(66/2563) 20พฤษภาคม 2563
65 เรื่อง “ พายุไซโคลน “ อำพัน ” บริเวณอ่าวเบงกอล ฉบับที่ 3(65/2563) 19 พฤษภาคม 2563
64 เรื่อง “ พายุไซโคลน “ อำพัน ” บริเวณอ่าวเบงกอล ฉบับที่ 2(64/2563) 19 พฤษภาคม 2563
63 เรื่อง “ พายุไซโคลน “ อำพัน ” บริเวณอ่าวเบงกอล ฉบับที่ 1(63/2563) 18 พฤษภาคม 2563
62 เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 9(62/2563) 12 พฤษภาคม 2563
61 เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 8(61/2563) 11 พฤษภาคม 2563
60 เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 7(60/2563) 11 พฤษภาคม 2563
59 เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 6(59/2563) 10 พฤษภาคม 2563
58 เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 5(58/2563) 10 พฤษภาคม 2563
57 เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 4(57/2563) 10 พฤษภาคม 2563
56 เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3(56/2563) 10 พฤษภาคม 2563
55 เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2(55/2563) 9 พฤษภาคม 2563
54 เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1(54/2563) 8 พฤษภาคม 2563
53 เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 9(53/2563) 24 เมษายน 2563
52 เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่8 (52/2563) 24 เมษายน 2563
51 เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่7 (51/2563) 23 เมษายน 2563
50 เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่6 (50/2563) 23 เมษายน 2563
49 เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่5 (49/2563) 22 เมษายน 2563
48 เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่4 (48/2563) 22 เมษายน 2563
47 เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่3 (47/2563) 21 เมษายน 2563
46 เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่2 (46/2563) 21 เมษายน 2563
45 เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่1 (45/2563) 20 เมษายน 2563
44 เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่5 (44/2563) 13 เมษายน 2563
43 เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่4 (43/2563) 12 เมษายน 2563
42 เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่3 (42/2563) 11 เมษายน 2563
41 เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่2 (41/2563) 11 เมษายน 2563
40 เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่1 (40/2563) 10 เมษายน 2563
39 เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่10 (39/2563) 5 เมษายน 2563
38 เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่9 (38/2563) 4 เมษายน 2563
37 เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่8 (37/2563) 3 เมษายน 2563
36 เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 7 (36/2563) 2 เมษายน 2563
35 เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 6 (35/2563) 2 เมษายน 2563
34 เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 5 (34/2563) 1 เมษายน 2563
33 เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 4 (33/2563) 1 เมษายน 2563
32 เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (32/2563) 31 มีนาคม 2563
31 เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (31/2563) 31 มีนาคม 2563
30 เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (30/2563) 30 มีนาคม 2563
29 เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 4 (29/2563) 22 มีนาคม 2563
28 เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (28/2563) 21 มีนาคม 2563
27 เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (27/2563) 20 มีนาคม 2563
26 เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (26/2563) 19 มีนาคม 2563
25 เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 7 (25/2563) 5 มีนาคม 2563
24 เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 6 (24/2563) 5 มีนาคม 2563
23 เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 5 (23/2563) 4 มีนาคม 2563
22 เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 4 (22/2563) 3 มีนาคม 2563
21 เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (21/2563) 2 มีนาคม 2563
20 เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (20/2563) 29 กุมภาพันธ์ 2563
19 เรื่อง “ พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (19/2563) 29 กุมภาพันธ์ 2563
18 เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 6 (18/2563) 18 กุมภาพันธ์ 2563
17 เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 5 (17/2563) 17 กุมภาพันธ์ 2563
16 เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 4 (16/2563) 17 กุมภาพันธ์ 2563
15 เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (15/2563) 16 กุมภาพันธ์ 2563
14 เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (14/2563) 15 กุมภาพันธ์ 2563
13 เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (13/2563) 14 กุมภาพันธ์ 2563
12 เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 7 (12/2563) 10 กุมภาพันธ์ 2563
11 เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 6 (11/2563) 10 กุมภาพันธ์ 2563
10 เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 5 (10/2563) 9 กุมภาพันธ์ 2563
9 เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 4 (9/2563) 9 กุมภาพันธ์ 2563
8 เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (8/2563) 8 กุมภาพันธ์ 2563
7 เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (7/2563) 7 กุมภาพันธ์ 2563
6 เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (6/2563) 6 กุมภาพันธ์ 2563
5 เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 5 (5/2563) 26 มกราคม 2563
4 เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 4 (4/2563) 25 มกราคม 2563
3 เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (3/2563) 23 มกราคม 2563
2 เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (2/2563) 23 มกราคม 2563
1 เรื่อง “ สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (1/2563) 22 มกราคม 2563

 

ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2562
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2561
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2560
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2559
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2558
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2557
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2556

 

1