ข่าวประกาศคำเตือน !
ลำดับที่ ประกาศคำเตือน เรื่อง ฉบับที่ ลงวันที่
26 เรื่อง การเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย 29 ตุลาคม 2564
25 เรื่อง พายุโซนร้อน “คมปาซุ” ฉบับที่ 1 (25/2564) 13 ตุลาคม 2564
24 เรื่อง พายุโซนร้อน ไลออนร็อก ฉบับที่ 1 (24/2564) 8 ตุลาคม 2564
23 เรื่อง พายุดีเปรสชัน เตี้ยนหมู่ ฉบับที่ 4 (23/2564) 25 กันยายน 2564
22 เรื่อง พายุโซนร้อน เตี้ยนหมู่ ฉบับที่ 3 (22/2564) 24 กันยายน 2564
21 เรื่อง พายุโซนร้อน เตี้ยนหมู่ ฉบับที่ 2 (21/2564) 23 กันยายน 2564
20 เรื่อง พายุดีเปรสชัน ฉบับที่ 1 (20/2564) 23 กันยายน 2564
19 เรื่อง พายุดีเปรสชัน “โกนเซิน” ฉบับที่ 2 (19/2564) 12 กันยายน 2564
18 เรื่อง พายุโซนร้อนกำลังเเรง "โกนเซิน" ฉบับที่ 1 (18/2564) 11 กันยายน 2564
17 เรื่อง พายุดีเปรสชัน "โคะงุมะ" (KOGUMA) ฉบับที่ 7 (17/2564) 13 มิถุนายน 2564
16 เรื่อง พายุโซนร้อน"โคะงุมะ" (KOGUMA) ฉบับที่ 6 (16/2564) 13 มิถุนายน 2564
15 เรื่อง พายุโซนร้อน"โคะงุมะ" (KOGUMA)บริเวณอ่าวตังเกี๋ย ฉบับที่ 5 (15/2564) 13 มิถุนายน 2564
14 เรื่อง พายุโซนร้อน"โคะงุมะ" (KOGUMA)บริเวณอ่าวตังเกี๋ย ฉบับที่ 4 (14/2564) 12 มิถุนายน 2564
13 เรื่อง พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 3 (13/2564) 12 มิถุนายน 2564
12 เรื่อง พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่2 (12/2564) 12 มิถุนายน 2564
11 เรื่อง พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่1 (11/2564) 11 มิถุนายน 2564
10 เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3(10/2564) 3 เมษายน 2564
9 เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2(9/2564) 2 เมษายน 2564
8 เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1(8/2564) 1 เมษายน 2564
7 เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2(7/2564) 19 มีนาคม 2564
6 เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1(6/2564) 19 มีนาคม 2564
5 เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2(5/2564) 2 มีนาคม 2564
4 เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1(4/2564) 1 มีนาคม 2564
3 เรื่อง พายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกเเรงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2(3/2564) 6 กุมภาพันธ์ 2564
2 เรื่อง พายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกเเรงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1(2/2564) 5 กุมภาพันธ์ 2564
1 เรื่อง อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวัออกเฉียงเหนือตอบน ฉบับที่ 1(1/2564) 7 มกราคม 2564

ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2563
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2562
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2561
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2560
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2559
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2558
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2557
ดูประกาศคำเตือนย้อนหลังปี 2556