ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
Upper Northeastern Meteorological Center
| หน้าหลัก | | เกี่ยวกับเรา |
พยากรณ์อากาศ(สอบถามลักษณะอากาศ): 0-4346-8224
ส่วนสารสนเทศฯ (บริการข้อมูล): 0-4346-8246
ส่วนเฝ้าระวังฯ : 0-4346-8291
Fax : 043-468086
1

ประชาชนเขียนคำขอข้อมูลยื่นต่อเจ้าหน้าที่

2

รับเรื่อง/วิเคราะห์ข้อมูล

จัดพิมพ์/ตรวจสอบ

3

เสนอ ผอ.ศูนย์ ฯ

ลงนามฯ

4

จ่ายเรื่องคืนประชาชน

สรุป 3 ขั้นตอน 1 จุดบริการ
รวมระยะเวลา 20 นาที

หมายเหตุ ระยะเวลาการให้บริการข้อมูลฯ ขึ้นอยู่กับจำนวนของข้อมูล


ติดต่อขอข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น (บริเวณท่าอากาศยานขอนแก่น) โทร. 0-4346-8246 ในวันและเวลาราชการ

CopyRight : 2010 by Upper North-Eathern Region Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : ท่าอากาศยานขอนแก่น ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-4346-8224 , ส่วนสารสนเทศฯ (บริการข้อมูล) 0-4346-8246
ส่วนเฝ้าระวังฯ 0-4346-8291 , ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 043-468130 , Fax 043-468086
Contact to Webmaster: s48381@metnet.tmd.go.th, center_kk@metnet.tmd.go.th