ลำดับที่ โครงการ TOR/spec ราคากลาง ประกาศ เปลี่ยนแปลง ยกเลิก
113
ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชำนาญการ ไม่ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม (ส่วนอากาศการบิน) 1 หลัง โดยวิธี E-bidding
       
112
ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชำนาญการ ไม่ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม 1 หลัง
โดยวิธี E-bidding
       
111
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชำนาญการ ไม่ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม (ส่วนอากาศการบิน) 1 หลัง โดยวิธี E-bidding
    13มกราคม2564    
110
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชำนาญการ ไม่ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม 1 หลัง โดยวิธี E-bidding
    13มกราคม2564    
109
ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบานพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ 1 หลัง โดยวิธี E-bidding
    28 ธันวาคม 2564    
108
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบานพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ 1 หลัง
โดยวิธี E-bidding
       
107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษและอาวุโส ตอกเสาเข็ม สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี 2 หลัง โดยวิธี E-bidding
       
106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลสติกเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    10 เมษายน 2563    
105
ประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษและอาวุโส ตอกเสาเข็ม สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี จำนวน 2 หลัง
โดยวิธี E-bidding
  เอกสาร1
เอกสาร2
เอกสาร3
31 มีนาคม 2563    
104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรินท์ สติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    16 มีนาคม 2563    
103
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อติดไฟส่องสว่างสนามอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    15 มีนาคม 2563    
102
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    11 มีนาคม 2563    
101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางแบบธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    4 มีนาคม 2563    
100
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    3 มีนาคม 2563    
99
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    28 กุมภาพันธ์ 2563    
98
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    27 กุมภาพันธ์ 2563    
97
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพานดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    26 กุมภาพันธ์ 2563    
96
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำไวนิลทึบตาไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    19 กุมภาพันธ์ 2563    
95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮม 1297 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    19 กุมภาพันธ์ 2563    
94
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮม 1297 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    19 กุมภาพันธ์ 2563    
93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    17 กุมภาพันธ์ 2563    
92
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องUPS จำนวน 40 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    6 กุมภาพันธ์ 2563    
91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    4 กุมภาพันธ์ 2563    
90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    3 กุมภาพันธ์ 2563    
89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    30 มกราคม 2563    
88
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำไวนิลทึบตาไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    24 มกราคม 2563    
87
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    14 มกราคม 2563    
86
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    3 มกราคม 2563    
85
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    3 มกราคม 2563    
84
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำถุงผ้าสปันบอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    3 มกราคม 2563    
83
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางแบบธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    25 ธันวาคม 2562    
82
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแก้ไขไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    25 ธันวาคม 2562    
81
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    24 ธันวาคม 2562    
80
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    16 ธันวาคม 2562    
79
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปูหญ้าพร้อมปรับภูมิทัศน์สนามอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    9 ธันวาคม 2562    
78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    3 ธันวาคม 2562    
77
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    29 พฤศจิกายน 2562    
76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    21 พฤศจิกายน 2562    
75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    21 พฤศจิกายน 2562    
74
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    6 พฤศจิกายน 2562    
73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    6 พฤศจิกายน 2562    
72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    22 ตุลาคม 2562    
71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    14 ตุลาคม 2562    
70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการก่อสร้างเสาธง ขนาดความสูง 12 เมตร จำนวน 1 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
69
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงาน กลุ่มงานอากาศเกษตรนครพนม สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม โดยวิธี E-bidding
68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 15 ชุด
โดยวิธี E-bidding
67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยวิธี E-bidding
66
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยวิธี E-bidding ครั้งที่ 4
65
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง
64
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 3
63
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 15 ชุด โดยวิธี E-bidding ครั้งที่ 2
62
เอกสารประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 15 ชุด ครั้งที่ 2
61
ยกเลิกประกาศจัดซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 15 ชุด
60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 1 ชุด
โดยวิธี E-bidding
59
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยวิธี E-bidding ครั้งที่ 3
58
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 2
57
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์
56
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 15 ชุด
55
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 1 ชุด โดยวิธี E-bidding
54
(ร่าง) ประกาศจัดซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 15 ชุด
53
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 15 ชุด
52
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น 15 ชุด
51
าคากลางเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น 15 ชุด
50
(ร่าง) ประกาศจัดซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 1 ชุด
49
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 1 ชุด
48
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ 1 ชุด
47
าคากลางเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ 1 ชุด
46
ประกาศจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2
45
เอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2
44
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน
43
ราคากลางรถบรรทุกขนาด 1 ตัน
42
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่2
41
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง
40
ราคากลางรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง
39
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
38
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์
37
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
6 พศฤจิกายน 2561
36
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ 1 คัน
6 พศฤจิกายน 2561
35
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สอต.เลย จัดซื้อรถบรรทุก 1 คัน)
3 ตุลาคม 2561
34
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สอต.กาฬสินธุ์ จัดซื้อรถบรรทุก 1 คัน)
12 กันยายน 2561
33
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1)
32
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2)
31
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (3)
30
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ 1 หลัง สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม
29
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสหรือชำนาญการสอต.นครพนม 1 หลัง
28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
27
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
26
ราคากลางค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
25
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์กระบะ จำนวน 1 คัน ครั้งที่2
24
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์กระบะ จำนวน 1 คัน
23
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) รถยนต์กระบะสถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู
22
อกสารประกวดราคา
14 พฤศจิกายน 2560
21
ราคากลาง
20
คุณลักษณะเฉพาะ1
19
คุณลักษณะเฉพาะ2
18
คุณลักษณะเฉพาะ3
17
คุณะลักษณะเฉพาะ4
16
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
15
ประกาศสอบราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
14
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 1 ตัน จำนวน 1 คัน
13
ประกาศขายทอดตลาดเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศพร้อมอุปกรณ์
12
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)จ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย ค.ส.ล.สูง 4 ชั้น 1 หลัง(ครั้งที่ 2)
21 กรกฎาคม 2558
11
ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)จ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย ค.ส.ล.สูง 4 ชั้น 1 หลัง(ครั้งที่ 2)
10
ร่างTORและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย ค.ส.ล.สูง 4 ชั้น 1 หลัง (ครั้งที่ 2)

 

9
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย ค.ส.ล. สูง ๔ ชั้น ๑ หลัง ที่ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยของข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
7
ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ 3 หลัง
6
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยของข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
5
ร่างTORและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยของข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 1 ชุด
2557
4
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
3
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 1 ชุด
2
ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 1 ชุด
1
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 1 ชุด