ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
Upper Northeastern Meteorological Center
| หน้าหลัก | | เกี่ยวกับเรา |
พยากรณ์อากาศ(สอบถามลักษณะอากาศ): 0-4346-8224
ส่วนสารสนเทศฯ (บริการข้อมูล): 0-4346-8246
ส่วนเฝ้าระวังฯ : 0-4346-8291
Fax : 043-468086

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2566

สรุปลักษณะอากาศตั้งแต่เวลา 07.00 น.วานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปริมาณฝนมากที่สุดของภาค วัดได้
55.0
มิลลิเมตร
อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
อุณหภูมิสูงสุดของภาค วัดได้ 35.6 องศาเซลเซียส
สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
อุณหภูมิต่ำสุดของภาค วัดได้ 23.5 องศาเซลเซียส
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย (กลุ่มงานอากาศเกษตร) อ.เมือง จ.เลย
อุณหภูมิต่ำที่สุดบนยอดภู
วัดได้ 15.0 องศาเซลเซียส

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ

จังหวัดขอนแก่น
ปริมาณฝนมากที่สุด วัดได้ 15.8 มิลลิเมตร
อ.เปือยน้อย
อุณหภูมิสูงสุดบ่ายวานนี้ วัดได้ 34.2 องศาเซลเซียส
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ต.บ้านเป็ด อ.เมือง)
อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้ วัดได้ 23.2 องศาเซลเซียส
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ต.บ้านเป็ด อ.เมือง)
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ต.บ้านเป็ด อ.เมือง)
ปริมาณฝนตั้งแต่เช้าวานนี้จนถึงเช้าวันนี้ วัดได้

0.2

มิลลิเมตร
ปริมาณฝนรวมตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 วัดได้ 1006.4 มิลลิเมตร
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น (ต.ท่าพระ อ.เมือง)
ปริมาณฝนตั้งแต่เช้าวานนี้จนถึงเช้าวันนี้ วัดได้ 0.1 มิลลิเมตร
ปริมาณฝนรวมตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 วัดได้ 1,090.0 มิลลิเมตร
CopyRight : 2010 by Upper North-Eathern Region Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : ท่าอากาศยานขอนแก่น ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-4346-8224 , ส่วนสารสนเทศฯ (บริการข้อมูล) 0-4346-8246
ส่วนเฝ้าระวังฯ 0-4346-8291 , ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 043-468130 , Fax 043-468086
Contact to Webmaster: s48381@metnet.tmd.go.th, center_kk@metnet.tmd.go.th