ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
Upper Northeastern Meteorological Center
| หน้าหลัก | | เกี่ยวกับเรา |
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566
สรุปลักษณะอากาศตั้งแต่เวลา 07.00 น.วานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปริมาณฝนมากที่สุดของภาค วัดได้
T
มิลลิเมตร
อ.หนองหาน จ. อุดรธานี
อุณหภูมิสูงสุดของภาค วัดได้ 41.0 องศาเซลเซียส

สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

อุณหภูมิต่ำสุดของภาค วัดได้ 21.5 องศาเซลเซียส

สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

อุณหภูมิต่ำที่สุดบนยอดภู
วัดได้ 15.0 องศาเซลเซียส

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเลย อ.ภูเรือ จ.เลย

จังหวัดขอนแก่น
ปริมาณฝนมากที่สุด วัดได้ 0.0 มิลลิเมตร
-
อุณหภูมิสูงสุดบ่ายวานนี้ วัดได้

39.6

องศาเซลเซียส
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น (ต.ท่าพระ อ.เมือง)
อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้ วัดได้ 26.0 องศาเซลเซียส

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ต.บ้านเป็ด อ.เมือง)

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ต.บ้านเป็ด อ.เมือง)
ปริมาณฝนตั้งแต่เช้าวานนี้จนถึงเช้าวันนี้ วัดได้ 0.0 มิลลิเมตร
ปริมาณฝนรวมตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 วัดได้ 9.1 มิลลิเมตร
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น (ต.ท่าพระ อ.เมือง)
ปริมาณฝนตั้งแต่เช้าวานนี้จนถึงเช้าวันนี้ วัดได้ 0.0 มิลลิเมตร
ปริมาณฝนรวมตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 วัดได้ 10.8 มิลลิเมตร
CopyRight : 2010 by Upper North-Eathern Region Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : ท่าอากาศยานขอนแก่น ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-4346-8224 , ส่วนสารสนเทศฯ (บริการข้อมูล) 0-4346-8246
ส่วนเฝ้าระวังฯ 0-4346-8291 , ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 043-468130 , Fax 043-468086
Contact to Webmaster: s48381@metnet.tmd.go.th, center_kk@metnet.tmd.go.th