ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะว้นออกเฉียงเหนือตอนบน
Upper Northeastern Meteorological Center
| หน้าหลัก | | เกี่ยวกับเรา |
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2564
สรุปลักษณะอากาศตั้งแต่เวลา 07.00 น.วานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปริมาณฝนมากที่สุดของภาค วัดได้ 56.0 มิลลิเมตร
อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
อุณหภูมิสูงสุดของภาค วัดได้ 34.5 องศาเซลเซียส

สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย อ.เมือง จ.เลยและสถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย

อุณหภูมิต่ำสุดของภาค วัดได้ 23.1 องศาเซลเซียส

สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม (กลุ่มงานอากาศเกษตร) อ.เมือง จ.นครพนม

อุณหภูมิต่ำที่สุดบนยอดภู วัดได้ 14.0 องศาเซลเซียส
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ จ.เลย
จังหวัดขอนแก่น
ปริมาณฝนมากที่สุด วัดได้ 42.2 มิลลิเมตร
อ.สีชมพู
อุณหภูมิสูงสุดบ่ายวานนี้ วัดได้ 33.5 องศาเซลเซียส
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น (ต.ท่าพระ อ.เมือง)
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ต.บ้านเป็ด อ.เมือง)
อุณหภูมิต่ำสุดเข้าวันนี้ วัดได้ 23.9 องศาเซลเซียส

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ต.บ้านเป็ด อ.เมือง)

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปริมาณฝนตั้งแต่เช้าวานนี้จนถึงเช้าวันนี้ วัดได้ 12.3 มิลลิเมตร
-
ปริมาณฝนรวมตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 วัดได้ 947.1 มิลลิเมตร
-
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น (ต.ท่าพระ อ.เมือง)
ปริมาณฝนตั้งแต่เช้าวานนี้จนถึงเช้าวันนี้ วัดได้ 38.2 มิลลิเมตร
-
ปริมาณฝนรวมตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 วัดได้ 1016.8 มิลลิเมตร
-
CopyRight : 2010 by Upper North-Eathern Region Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : ท่าอากาศยานขอนแก่น ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-4346-8224 , ส่วนสารสนเทศฯ (บริการข้อมูล) 0-4346-8246
ส่วนเฝ้าระวังฯ 0-4346-8291 , ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 043-468130 , Fax 043-468086
Contact to Webmaster: s48381@metnet.tmd.go.th, center_kk@metnet.tmd.go.th