ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะว้นออกเฉียงเหนือตอนบน
Upper Northeastern Meteorological Center
| หน้าหลัก | | เกี่ยวกับเรา |
วันที่ 14 ธันวาคม 2561
สรุปลักษณะอากาศตั้งแต่เวลา 07.00 น.วานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปริมาณฝนมากที่สุดของภาค วัดได้ - มิลลิเมตร
-
อุณหภูมิสูงสุดของภาค วัดได้ 31.4 องศาเซลเซียส
สถานีอุตุนิยมวิทยามหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
อุณหภูมิต่ำสุดของภาค วัดได้ 14.1 องศาเซลเซียส
สถานีอากาศเกษตรสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร
อุณหภูมิต่ำที่สุดบนยอดภู วัดได้ 10.0 องศาเซลเซียส
อุทยานแห่งชาติภูเรือและ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภเรือ จ.เลย
จังหวัดขอนแก่น
ปริมาณฝนมากที่สุด วัดได้ - องศาเซลเซียส
-
อุณหภูมิสูงสุดบ่ายวานนี้ วัดได้ 30.5 องศาเซลเซียส
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง
อุณหภูมิต่ำสุดเข้าวันนี้ วัดได้ 16.9 องศาเซลเซียส
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปริมาณฝนตั้งแต่เช้าวานนี้จนถึงเช้าวันนี้ วัดได้ 0.0 มิลลิเมตร
ปริมาณฝนรวมตั้งแต่ 1มกราคม 2561 วัดได้ 1297.4 มิลลิเมตร
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น (ต.ท่าพระ อ.เมือง)
ปริมาณฝนตั้งแต่เช้าวานนี้จนถึงเช้าวันนี้ วัดได้ 0.0 มิลลิเมตร
ปริมาณฝนรวมตั้งแต่ 1มกราคม 2561 วัดได้ 1041.4 มิลลิเมตร
CopyRight : 2010 by Upper North-Eathern Region Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : ท่าอากาศยานขอนแก่น ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-4346-8224 , ส่วนสารสนเทศฯ (บริการข้อมูล) 0-4346-8246
ส่วนเฝ้าระวังฯ 0-4346-8291 , ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 043-468130 , Fax 043-468086
Contact to Webmaster: s48381@metnet.tmd.go.th, center_kk@metnet.tmd.go.th