ลำดับที่ โครงการ TOR/spec ราคากลาง ประกาศ เปลี่ยนแปลง ยกเลิก
117     16
พฤศจิกายน 2564
   
116     29 ตุลาคม 2564    
115        
114     19กรกฎาคม2564    
113        
112        
111     13มกราคม2564    
110     13มกราคม2564    
109     28 ธันวาคม 2564    
108        
107        
106     10 เมษายน 2563    
105   เอกสาร1
เอกสาร2
เอกสาร3
31 มีนาคม 2563    
104     16 มีนาคม 2563    
103     15 มีนาคม 2563    
102     11 มีนาคม 2563    
101     4 มีนาคม 2563    
100     3 มีนาคม 2563    
99     28 กุมภาพันธ์ 2563    
98     27 กุมภาพันธ์ 2563    
97     26 กุมภาพันธ์ 2563    
96     19 กุมภาพันธ์ 2563    
95     19 กุมภาพันธ์ 2563    
94     19 กุมภาพันธ์ 2563    
93     17 กุมภาพันธ์ 2563    
92     6 กุมภาพันธ์ 2563    
91     4 กุมภาพันธ์ 2563    
90     3 กุมภาพันธ์ 2563    
89     30 มกราคม 2563    
88     24 มกราคม 2563    
87     14 มกราคม 2563    
86     3 มกราคม 2563    
85     3 มกราคม 2563    
84     3 มกราคม 2563    
83     25 ธันวาคม 2562    
82     25 ธันวาคม 2562    
81     24 ธันวาคม 2562    
80     16 ธันวาคม 2562    
79     9 ธันวาคม 2562    
78     3 ธันวาคม 2562    
77     29 พฤศจิกายน 2562    
76     21 พฤศจิกายน 2562    
75     21 พฤศจิกายน 2562    
74     6 พฤศจิกายน 2562    
73     6 พฤศจิกายน 2562    
72     22 ตุลาคม 2562    
71     14 ตุลาคม 2562    
24