ลำดับที่ โครงการ TOR/spec ราคากลาง ประกาศ เปลี่ยนแปลง ยกเลิก
233
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    22 พฤษภาคม 2566    
232
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมึกเครื่องพิมพ์เพื่อใช้ในราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    3 มีนาคม 2566    
231
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    3 มีนาคม 2566    
230
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    3 มีนาคม 2566    
229
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายป้ายอะคริลิคสติ๊กเกอร์ ขนาด 95 * 50 เซนติเมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    1 กุมภาพันธ์ 2566    
228
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ เนื้อที่ 87 ตารางเมตร ไม่ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยา
หนองคาย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 หลัง และบ้านพักข้าราชการแบบบ้านแฝด 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย
ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 หลัง
  ราคากลาง
ปร.4
ปร.5
ปร.6
27 ธันวาคม 2565    
227
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
226
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลทึบเจาะตาไก่สำหรับโครงการสัมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ศบ. ในยุคดิจิทัล" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    28 กันยายน 2565    
225
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ ทะเบียน ขจ 7959 ขก จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    20 กันยายน 2565    
224
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุผงเคมีดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    20 กันยายน 2565    
223
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ISO จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    19 กันยายน 2565    
222
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    19 กันยายน 2565    
221
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการทะเบียน นข 9752 ขก จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    14 กันยายน 2565    
220
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการ ศบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    13 กันยายน 2565    
219
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ปั้มน้ำ อาคารเรดาร์ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    13 กันยายน 2565    
218
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวมจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    13 กันยายน 2565    
217
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในราชการ ศบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    13 กันยายน 2565    
216
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    31 สิงหาคม 2565    
215
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ทำเนียบผู้บริหาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    31 สิงหาคม 2565    
214
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการการมีส่วนร่วมเครื่อข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    8 สิงหาคม 2565    
213
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อธงเพื่อประดับตกแต่งสถานที่ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    5 สิงหาคม 2565    
212
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    6 กรกฎาคม 2565    
211
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    6 กรกฎาคม 2565    
210
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    6 กรกฎาคม 2565    
209
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    5 กรกฎาคม 2565    
208
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    4 กรกฎาคม 2565    
207
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหมึกพิมพ์ เครื่อง Plotter HP Design jet T795 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    9 มิถุนายน 2565    
206
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    8 เมษายน 2565    
205
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเดินสายไฟ สถานีตรวจวัดน้ำฝนอัตโนมัติฯ อบต.ท่ากระเสริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    8 เมษายน 2565    
204
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมประตูอาคารสำนักงาน ชั้น 4 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    5 เมษายน 2565    
203
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Power Supply ขนาด 600 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    30 มีนาคม 2565    
202
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
201
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชนิด SSD จำนวน 250 GB เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนสารสนเทศ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
200
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
199
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำบอร์ดแผนผังบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
198
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายผู้รับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
197
ประกาศผู้ชนะการเสอราคาการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
196
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
195
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการทะเบียน ขจ 7959 ขก จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
194
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการทะเบียน นข 9752 ขก จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
193
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงโรงเก็บอุปกรณ์ตรวจอากาศชั้นบน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
192
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
191
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการทะเบียน ฮม 1297 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
190        
189
ประกาศผู้ชนะการเสอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
188
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหมึกพิมพ์ เครื่อง HP Laserjet Pro 300 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
187
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหมึกพิมพ์ เครื่อง Plotter HP Design jet T 375 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
186
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปริ้นเอกสารสีพร้อมเข้าปกเคลือบ จำนวน 2 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
185
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์ป้ายและรั้วด้านหน้าที่ทำการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
184
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างทรายหยาบ จำนวน 5 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
183
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดและถมดิน พื้นที่ 7.5*9 เมตร ลึก 15 เซนติเมตร และพื้นที่ 3.5*9 เมตร ลึก 15 เซนติเมตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
182
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วน สท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
181
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ภายใน ศบ. จำนวน 23 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
180
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
179
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) หมายเลข อต.4120-001-006-284/6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
178
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ เครื่อง Plotter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
177
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
176
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องมือและอะไหล่ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
175        
174
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วน สพ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
173
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
172
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
171
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดและถมดิน พื้นที่ 4.5*22 เมตร ลึก 20 เซนติเมตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
170
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้าเพื่อประดับตกแต่งสถานที่ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
169
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเข่งพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
168
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างปูนสำเร็จ จำนวน 9 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
167
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเหล็กไวร์เมช จำนวน 1 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
166
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างทรายหยาบ จำนวน 3 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
165
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่โน๊ตบุ๊ค HP Probook 440 G1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
164
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำภาพพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
163
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
162
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
161
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
160
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
159
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คระบบ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปั้มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
158
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ เครื่อง Plotter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
157
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
156
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับประดับตกแต่งโต๊ะลงนามถวายพระพรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
155
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
154
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
153        
152        
151        
150        
149        
148        
147        
146        
145        
144        
143        
142        
141        
140        
139        
138        
137
ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชำนาญการ ไม่ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม (ส่วนอากาศการบิน) 1 หลัง โดยวิธี E-bidding
       
136
ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชำนาญการ ไม่ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม 1 หลัง
โดยวิธี E-bidding
       
135        
134
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชำนาญการ ไม่ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม (ส่วนอากาศการบิน) 1 หลัง โดยวิธี E-bidding
       
133
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชำนาญการ ไม่ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม 1 หลัง โดยวิธี E-bidding
       
132        
131        
130        
129        
128        
127
ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบานพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ 1 หลัง โดยวิธี E-bidding
       
126        
125        
124        
123        
122        
121
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบานพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ 1 หลัง
โดยวิธี E-bidding
       
120        
119        
118        
117        
116        
115        
114        
113        
112        
111        
110        
109        
108        
107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษและอาวุโส ตอกเสาเข็ม สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี 2 หลัง โดยวิธี E-bidding
       
106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลสติกเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       
105
ประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษและอาวุโส ตอกเสาเข็ม สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี จำนวน 2 หลัง
โดยวิธี E-bidding
  เอกสาร1
เอกสาร2
เอกสาร3
   
104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรินท์ สติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    16 มีนาคม 2563    
103
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อติดไฟส่องสว่างสนามอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    15 มีนาคม 2563    
102
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    11 มีนาคม 2563    
101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางแบบธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    4 มีนาคม 2563    
100
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    3 มีนาคม 2563    
99
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    28 กุมภาพันธ์ 2563    
98
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    27 กุมภาพันธ์ 2563    
97
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพานดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    26 กุมภาพันธ์ 2563    
96
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำไวนิลทึบตาไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    19 กุมภาพันธ์ 2563    
95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮม 1297 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    19 กุมภาพันธ์ 2563    
94
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮม 1297 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    19 กุมภาพันธ์ 2563    
93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    17 กุมภาพันธ์ 2563    
92
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องUPS จำนวน 40 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    6 กุมภาพันธ์ 2563    
91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    4 กุมภาพันธ์ 2563    
90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    3 กุมภาพันธ์ 2563    
89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    30 มกราคม 2563    
88
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำไวนิลทึบตาไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    24 มกราคม 2563    
87
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    14 มกราคม 2563    
86
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    3 มกราคม 2563    
85
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    3 มกราคม 2563    
84
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำถุงผ้าสปันบอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    3 มกราคม 2563    
83
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางแบบธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    25 ธันวาคม 2562    
82
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแก้ไขไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    25 ธันวาคม 2562    
81
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    24 ธันวาคม 2562    
80
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    16 ธันวาคม 2562    
79
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปูหญ้าพร้อมปรับภูมิทัศน์สนามอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    9 ธันวาคม 2562    
78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    3 ธันวาคม 2562    
77
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    29 พฤศจิกายน 2562    
76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    21 พฤศจิกายน 2562    
75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    21 พฤศจิกายน 2562    
74
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    6 พฤศจิกายน 2562    
73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    6 พฤศจิกายน 2562    
72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    22 ตุลาคม 2562    
71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    14 ตุลาคม 2562    
70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการก่อสร้างเสาธง ขนาดความสูง 12 เมตร จำนวน 1 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
69
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงาน กลุ่มงานอากาศเกษตรนครพนม สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม โดยวิธี E-bidding
68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 15 ชุด
โดยวิธี E-bidding
67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยวิธี E-bidding
66
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยวิธี E-bidding ครั้งที่ 4
65
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง
64
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 3
63
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 15 ชุด โดยวิธี E-bidding ครั้งที่ 2
62
เอกสารประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 15 ชุด ครั้งที่ 2
61
ยกเลิกประกาศจัดซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 15 ชุด
60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 1 ชุด
โดยวิธี E-bidding
59
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยวิธี E-bidding ครั้งที่ 3
58
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 2
57
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์
56
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 15 ชุด
55
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 1 ชุด โดยวิธี E-bidding
54
(ร่าง) ประกาศจัดซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 15 ชุด
53
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 15 ชุด
52
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น 15 ชุด
51
าคากลางเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น 15 ชุด
50
(ร่าง) ประกาศจัดซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 1 ชุด
49
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 1 ชุด
48
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ 1 ชุด
47
าคากลางเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ 1 ชุด
46
ประกาศจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2
45
เอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2
44
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน
43
ราคากลางรถบรรทุกขนาด 1 ตัน
42
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่2
41
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง
40
ราคากลางรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง
39
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
38
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์
37
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
6 พศฤจิกายน 2561
36
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ 1 คัน
6 พศฤจิกายน 2561
35
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สอต.เลย จัดซื้อรถบรรทุก 1 คัน)
3 ตุลาคม 2561
34
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สอต.กาฬสินธุ์ จัดซื้อรถบรรทุก 1 คัน)
12 กันยายน 2561
33
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1)
32
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2)
31
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (3)
30
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ 1 หลัง สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม
29
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสหรือชำนาญการสอต.นครพนม 1 หลัง
28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
27
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
26
ราคากลางค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
25
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์กระบะ จำนวน 1 คัน ครั้งที่2
24
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์กระบะ จำนวน 1 คัน
23
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) รถยนต์กระบะสถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู
22
อกสารประกวดราคา
14 พฤศจิกายน 2560
21
ราคากลาง
20
คุณลักษณะเฉพาะ1
19
คุณลักษณะเฉพาะ2
18
คุณลักษณะเฉพาะ3
17
คุณะลักษณะเฉพาะ4
16
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
15
ประกาศสอบราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
14
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 1 ตัน จำนวน 1 คัน
13
ประกาศขายทอดตลาดเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศพร้อมอุปกรณ์
12
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)จ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย ค.ส.ล.สูง 4 ชั้น 1 หลัง(ครั้งที่ 2)
21 กรกฎาคม 2558
11
ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)จ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย ค.ส.ล.สูง 4 ชั้น 1 หลัง(ครั้งที่ 2)
10
ร่างTORและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย ค.ส.ล.สูง 4 ชั้น 1 หลัง (ครั้งที่ 2)

 

9
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย ค.ส.ล. สูง ๔ ชั้น ๑ หลัง ที่ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยของข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
7
ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ 3 หลัง
6
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยของข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
5
ร่างTORและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยของข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 1 ชุด
2557
4
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
3
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 1 ชุด
2
ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 1 ชุด
1
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 1 ชุด