ลำดับที่ โครงการ TOR/spec ราคากลาง ประกาศ เปลี่ยนแปลง ยกเลิก
198
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชนิด SSD จำนวน 250 GB เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนสารสนเทศ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    9 มีนาคม 2565    
197
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    8 มีนาคม 2565    
196
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำบอร์ดแผนผังบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    8 มีนาคม 2565    
195
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายผู้รับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    1 มีนาคม 2565    
194
ประกาศผู้ชนะการเสอราคาการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    15 กุมภาพันธ์ 2565    
193
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    13 มกราคม 2565    
192
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงโรงเก็บอุปกรณ์ตรวจอากาศชั้นบน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    11 มกราคม 2565    
191
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    11 มกราคม 2565    
190     4 มกราคม 2565    
189
ประกาศผู้ชนะการเสอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    27 ธันวาคม 2564    
188
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหมึกพิมพ์ เครื่อง HP Laserjet Pro 300 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    9 ธันวาคม 2564    
187
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหมึกพิมพ์ เครื่อง Plotter HP Design jet T 375 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    9 ธันวาคม 2564    
186
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปริ้นเอกสารสีพร้อมเข้าปกเคลือบ จำนวน 2 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    26 ตุลาคม 2564    
185
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์ป้ายและรั้วด้านหน้าที่ทำการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    22 กันยายน 2564    
184
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างทรายหยาบ จำนวน 5 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    9 กันยายน 2564    
183
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดและถมดิน พื้นที่ 7.5*9 เมตร ลึก 15 เซนติเมตร และพื้นที่ 3.5*9 เมตร ลึก 15 เซนติเมตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    8 กันยายน 2564    
182
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วน สท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    8 กันยายน 2564    
181
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ภายใน ศบ. จำนวน 23 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    1 กันยายน 2564    
180
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    1 กันยายน 2564    
179
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) หมายเลข อต.4120-001-006-284/6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    27 สิงหาคม 2564    
178
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ เครื่อง Plotter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    25 สิงหาคม 2564    
177
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    23 สิงหาคม 2564    
176
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องมือและอะไหล่ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    9 สิงหาคม 2564    
175     5 สิงหาคม 2564    
174
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วน สพ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    29 กรกฎาคม 2564    
173
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    21 กรกฎาคม 2564    
172
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    21 กรกฎาคม 2564    
171
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดและถมดิน พื้นที่ 4.5*22 เมตร ลึก 20 เซนติเมตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    15 กรกฎาคม 2564    
170
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้าเพื่อประดับตกแต่งสถานที่ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    15 กรกฎาคม 2564    
169
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเข่งพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    29 มิถุนายน 2564    
168
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างปูนสำเร็จ จำนวน 9 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    29 มิถุนายน 2564    
167
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเหล็กไวร์เมช จำนวน 1 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    29 มิถุนายน 2564    
166
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างทรายหยาบ จำนวน 3 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    29 มิถุนายน 2564    
165
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่โน๊ตบุ๊ค HP Probook 440 G1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    17 มิถุนายน 2564    
164
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำภาพพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    11 มิถุนายน 2564    
163
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    9 มิถุนายน 2564    
162
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    2 มิถุนายน 2564    
161
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    1 มิถุนายน 2564    
160
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    31 พฤษภาคม 2564    
159
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คระบบ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปั้มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    18 พฤษภาคม 2564    
158
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ เครื่อง Plotter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    29 เมษายน 2564    
157
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    28 เมษายน 2564    
156
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับประดับตกแต่งโต๊ะลงนามถวายพระพรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    9 เมษายน 2564    
155
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    5 เมษายน 2564    
154
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    29 มีนาคม 2564    
153     26 มีนาคม 2564    
152     23 มีนาคม 2564    
151     19 มีนาคม 2564    
150     16 มีนาคม 2564    
149     11 มีนาคม 2564    
148     11 มีนาคม 2564    
147     11 มีนาคม 2564    
146     11 มีนาคม 2564    
145     5 มีนาคม 2564    
144     24 กุมภาพันธ์ 2564    
143     19 กุมภาพันธ์ 2564    
142     17 กุมภาพันธ์ 2564    
141     15 กุมภาพันธ์ 2564    
140     10 กุมภาพันธ์ 2564    
139     8 กุมภาพันธ์ 2564    
138     27 มกราคม 2564    
137
ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชำนาญการ ไม่ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม (ส่วนอากาศการบิน) 1 หลัง โดยวิธี E-bidding
       
136
ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชำนาญการ ไม่ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม 1 หลัง
โดยวิธี E-bidding
       
135     14 มกราคม 2564    
134
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชำนาญการ ไม่ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม (ส่วนอากาศการบิน) 1 หลัง โดยวิธี E-bidding
    13มกราคม2564    
133
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชำนาญการ ไม่ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม 1 หลัง โดยวิธี E-bidding
    13มกราคม2564    
132     8 มกราคม 2564    
131     7 มกราคม 2564    
130     6 มกราคม 2564    
129     6 มกราคม 2564    
128     6 มกราคม 2564    
127
ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบานพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ 1 หลัง โดยวิธี E-bidding
    28 ธันวาคม 2564    
126     28 ธันวาคม 2563    
125     25 ธันวาคม 2563    
124     24 ธันวาคม 2563    
123        
122        
121
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบานพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ 1 หลัง
โดยวิธี E-bidding
       
120     16 ธันวาคม 2563    
119     26 พฤศจิกายน 2563    
118     25 พฤศจิกายน 2563    
117        
116        
115        
114        
113        
112        
111        
110        
109        
108        
107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษและอาวุโส ตอกเสาเข็ม สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี 2 หลัง โดยวิธี E-bidding
       
106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลสติกเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    10 เมษายน 2563    
105
ประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษและอาวุโส ตอกเสาเข็ม สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี จำนวน 2 หลัง
โดยวิธี E-bidding
  เอกสาร1
เอกสาร2
เอกสาร3
31 มีนาคม 2563    
104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรินท์ สติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    16 มีนาคม 2563    
103
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อติดไฟส่องสว่างสนามอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    15 มีนาคม 2563    
102
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    11 มีนาคม 2563    
101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางแบบธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    4 มีนาคม 2563    
100
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    3 มีนาคม 2563    
99
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    28 กุมภาพันธ์ 2563    
98
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    27 กุมภาพันธ์ 2563    
97
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพานดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    26 กุมภาพันธ์ 2563    
96
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำไวนิลทึบตาไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    19 กุมภาพันธ์ 2563    
95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮม 1297 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    19 กุมภาพันธ์ 2563    
94
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮม 1297 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    19 กุมภาพันธ์ 2563    
93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    17 กุมภาพันธ์ 2563    
92
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องUPS จำนวน 40 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    6 กุมภาพันธ์ 2563    
91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    4 กุมภาพันธ์ 2563    
90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    3 กุมภาพันธ์ 2563    
89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    30 มกราคม 2563    
88
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำไวนิลทึบตาไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    24 มกราคม 2563    
87
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    14 มกราคม 2563    
86
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    3 มกราคม 2563    
85
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    3 มกราคม 2563    
84
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำถุงผ้าสปันบอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    3 มกราคม 2563    
83
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางแบบธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    25 ธันวาคม 2562    
82
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแก้ไขไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    25 ธันวาคม 2562    
81
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    24 ธันวาคม 2562    
80
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    16 ธันวาคม 2562    
79
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปูหญ้าพร้อมปรับภูมิทัศน์สนามอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    9 ธันวาคม 2562    
78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    3 ธันวาคม 2562    
77
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    29 พฤศจิกายน 2562    
76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    21 พฤศจิกายน 2562    
75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    21 พฤศจิกายน 2562    
74
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    6 พฤศจิกายน 2562    
73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    6 พฤศจิกายน 2562    
72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    22 ตุลาคม 2562    
71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    14 ตุลาคม 2562    
70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการก่อสร้างเสาธง ขนาดความสูง 12 เมตร จำนวน 1 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
69
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงาน กลุ่มงานอากาศเกษตรนครพนม สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม โดยวิธี E-bidding
68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 15 ชุด
โดยวิธี E-bidding
67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยวิธี E-bidding
66
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยวิธี E-bidding ครั้งที่ 4
65
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง
64
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 3
63
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 15 ชุด โดยวิธี E-bidding ครั้งที่ 2
62
เอกสารประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 15 ชุด ครั้งที่ 2
61
ยกเลิกประกาศจัดซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 15 ชุด
60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 1 ชุด
โดยวิธี E-bidding
59
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยวิธี E-bidding ครั้งที่ 3
58
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 2
57
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์
56
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 15 ชุด
55
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 1 ชุด โดยวิธี E-bidding
54
(ร่าง) ประกาศจัดซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 15 ชุด
53
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 15 ชุด
52
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น 15 ชุด
51
าคากลางเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น 15 ชุด
50
(ร่าง) ประกาศจัดซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 1 ชุด
49
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 1 ชุด
48
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ 1 ชุด
47
าคากลางเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ 1 ชุด
46
ประกาศจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2
45
เอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2
44
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน
43
ราคากลางรถบรรทุกขนาด 1 ตัน
42
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่2
41
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง
40
ราคากลางรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง
39
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
38
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์
37
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
6 พศฤจิกายน 2561
36
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ 1 คัน
6 พศฤจิกายน 2561
35
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สอต.เลย จัดซื้อรถบรรทุก 1 คัน)
3 ตุลาคม 2561
34
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สอต.กาฬสินธุ์ จัดซื้อรถบรรทุก 1 คัน)
12 กันยายน 2561
33
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1)
32
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2)
31
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (3)
30
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ 1 หลัง สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม
29
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสหรือชำนาญการสอต.นครพนม 1 หลัง
28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
27
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
26
ราคากลางค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
25
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์กระบะ จำนวน 1 คัน ครั้งที่2
24
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์กระบะ จำนวน 1 คัน
23
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) รถยนต์กระบะสถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู
22
อกสารประกวดราคา
14 พฤศจิกายน 2560
21
ราคากลาง
20
คุณลักษณะเฉพาะ1
19
คุณลักษณะเฉพาะ2
18
คุณลักษณะเฉพาะ3
17
คุณะลักษณะเฉพาะ4
16
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
15
ประกาศสอบราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
14
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 1 ตัน จำนวน 1 คัน
13
ประกาศขายทอดตลาดเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศพร้อมอุปกรณ์
12
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)จ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย ค.ส.ล.สูง 4 ชั้น 1 หลัง(ครั้งที่ 2)
21 กรกฎาคม 2558
11
ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)จ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย ค.ส.ล.สูง 4 ชั้น 1 หลัง(ครั้งที่ 2)
10
ร่างTORและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย ค.ส.ล.สูง 4 ชั้น 1 หลัง (ครั้งที่ 2)

 

9
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย ค.ส.ล. สูง ๔ ชั้น ๑ หลัง ที่ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยของข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
7
ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ 3 หลัง
6
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยของข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
5
ร่างTORและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยของข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 1 ชุด
2557
4
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
3
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 1 ชุด
2
ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 1 ชุด
1
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 1 ชุด