วัน/เดือน/ปี
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
12 กุมภาพันธ์ 2563
3 ตุลาคม 2561
12 กันยายน 2561
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สอต.กาฬสินธุ์ จัดซื้อรถบรรทุก 1 คัน)
23 สิงหาคม 2561
17 สิงหาคม 2561
22 กันยายน 2560