ประกาศฉบับที่ 15 (171/2560) เรื่อง พายุ"ทกซูรี" (DOKSURI)