ประกาศฉบับที่ 10 (95/2561) เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสอต.บึงกาฬพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ