ประกาศฉบับที่ 19 (19/2561) เรื่อง อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสอต.บึงกาฬพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ