เส้นทางเดินพายุ

ฉบับที่ 21 (150/2560 ) เรื่อง พายุโซนร้อน " เซินก้า" (SONCA) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน