ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์กระบะด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)