แผนที่ปริมาณน้ำฝนสะสมรายวันจังหวัดขอนแก่น


ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน


ตารางฝนอำเภอรายเดือนปี
ปี / เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
2566
2567