แผนที่ปริมาณน้ำฝนสะสมรายวันจังหวัดขอนแก่น


ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน


ตารางฝนอำเภอรายเดือน

ปี / เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎามคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
2562