เว็บเรดาร์อุตุนิยมวิทยา

แอพพิเคชั่นดูเรดาร์

ภาพเรดาร์ย้อนหลัง

ภาพถ่ายดาวเทียม

คลังความรู้อุตุนิยมวิทยา

การวิเคราะห์ภาพเรดาร์

เจ้าหน้าที่จะอัพโหลดภาพทุก 1 ชั่วโมงตลอทั้งวัน จากการวิเคราะห์ของเจ้าที่เอง

เรดาร์ขอนแก่น

เรดาร์สกลนคร

เรดาร์อุบลราชธานี

การตรวจวัดด้วยอุปกรณ์ IOT