แผนที่แสดงปริมาณน้ำฝนรายอำเภอ
ขอนแก่น อุดรธานี หนองบัวลำภู ชัยภูมิ เลย สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ มหาสารคาม หนองคาย บึงกาฬ
 
แผนที่ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาแสดงผลแบบ GIS