ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
Upper Northeastern Meteorological Center
| หน้าหลัก | | เกี่ยวกับเรา |
พยากรณ์อากาศ(สอบถามลักษณะอากาศ): 0-4346-8224
ส่วนสารสนเทศฯ (บริการข้อมูล): 0-4346-8246
ส่วนเฝ้าระวังฯ : 0-4346-8291
Fax : 043-468086
รายงานสภาพอากาศในท้องถิ่น

ลม ทิศทาง ความเร็ว

รายละเอียด
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง
ความชื้นสัมพัทธ์
ทัศนวิสัย
ความกดอากาศ
ฝน 3 ชม.
พยากรณ์อากาศ 7 วัน

/