ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะว้นออกเฉียงเหนือตอนบน
Upper Northeastern Meteorological Center
| หน้าหลัก | | เกี่ยวกับเรา |
ภาพกิจกรรม รายละเอียด วันที่
Responsive image นางสาวชลาลัย เเจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ข้าราชการศูนย์ ฯ เข้าร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนอาจสามารถ หมู่ที่ 9 ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนเเก่น เป็นประธานในพิธี ในครั้งนี้ข้าราชการที่เข้าร่วมงาน ได้เผยเเพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องติดตามสภาพอากาศในทุกช่องทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่าน App Thai Weather เเละ เพจ Facebook ของทางศูนย์ฯ ทำให้ประชาชนให้ความสนใจกันอย่างมาก ภาพ:วโรดม ศรีใส เรียบเรียงข่าว-ลงข่าว:ณิกานต์ หลวงจันทร์ 14 ธันวาคม 2561
Responsive image เวลา 08.00 น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้นำคณะข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ภาพ:เต็มศิริ,อทิติยา เรียบเรียงข่าว:ประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 5 ธันวาคม 2561
Responsive image นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ นายประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา นายรักษพล พอจิต ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน และคณะข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าศึกษาดูงาน ระบบ ISO 9001:2015 ณ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีนางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค ผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบิน และข้าราชการส่วนต่างๆ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเรื่อง การจัดทำระบบ ISO 9001:2015 เพื่อนำไปจัดทำในส่วนต่างๆ ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนต่อไป ภาพ:ประวิทย์ เอื้อเฟื้อ เรียบเรียงข่าว:ชญานิศ ภูจอมดาว ลงข่าว:ชญานิศ ภูจอมดาว 3 ธันวามคม 2561
Responsive image เวลา 09.30 น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ให้สัมภาษณ์ข่าวทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น (NBT 11) และทีวีช่อง 7 สีถึงลักษณะอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงสัปดาห์นี้ ภาพ:ประวิทย์ เอื้อเฟื้อ เรียบเรียงข่าว:อังคนาง ขันทกสิกรรม ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 27 พฤศจิกายน 2561
Responsive image เวลา 07.30-09.00 น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนต่าง ๆ และข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมกิจกรรม "สภากาแฟสีหราช "ครั้งที่ 91 โดยมีเทศบาลตำบลบ้านเป็ดร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ดเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกเครือข่ายจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่อง โคยมีนายประทีป เสาผล ประธานเทศบาลตำบลบ้านเป็ดเป็นประธานในครั้งนี้
ภาพ:ประวิทย์ เอื้อเฟื้อ เรียบเรียงข่าว:อังคนาง ขันทกสิกรรม ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์
27 พฤศจิกายน 2561
Responsive image เวลา 06.30-08.30 น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนต่าง ๆ และข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 11/2561 โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้น ณ ห้องศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น งานนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน โดยมีดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในครั้งนี้ ภาพ:ประวิทย์ เอื้อเฟื้อ/อทิติยา ไกรสีห์ เรียบเรียงข่าว/ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 21 พฤศจิกายน 2561
Responsive image นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ
นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศและนายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ
ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ข้อมูลและบริการด้านต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน
กับชุมชนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยเป็นการริเริ่มการทำงานที่บูรณาการร่วมกันและมีเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อให้บริการกับชุมชนได้ประโยชน์สูงสุด
15 พฤศจิกายน 2561
Responsive image นางสาวชลาลัย เเจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ นายประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วยข้าราชการฯ เข้าร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ สนามเทศบาลตำบลกุดน้ำใส หมู่ที่1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนเเก่นเป็นประธานในพิธี ในการนี้ข้าราชการที่เข้าร่วมงาน ได้ทำการเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องติดตามสภาพอากาศในทุกช่องทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่าน App Thai Weather เเละ เพจ Facebook ของทางศูนย์ฯ ทำให้ประชาชนให้ความสนใจกันอย่างมาก 9 พฤศจิกายน 2561
Responsive image เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวชลาลัย เเจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้สัมภาษณ์นักข่าวจากช่อง KTV เรื่องการเข้าสู่ฟดูหนาวของประเทศไทย 27 ตุลาคม 2561
Responsive image นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ออกรายการสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น
(NBT11) ออกอากาศสดเวลา 08.00-09.00น. ในรายการอีสานวันนี้ ช่วงหมายเหตุอีสาน ในหัวข้อ"การเตรียมเข้าสู่ฤดูหนาว" ซึ่งรายงานดังกล่าวเป็นประโยชน์สำหรับประชาชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและประชาชนโดยทั่วไป
24 ตุลาคม 2561
Responsive image เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้อำนวยการส่วนต่างๆ พร้อมข้าราชการ
เข้าร่วมงานสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 90 มีหน่วยงานเข้าร่วมทั้งหมด 17 หน่วยงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนในกลุ่มสีหราช
ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้
25 ตุลาคม 2561
Responsive image วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 - 17.00 . น. นางสาวชลาลัย เเจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมผู้อำนวยการส่วนต่างๆ
เข้าร่วมประชุมกับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด โดยศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี จัดประชุมในหัวข้อ "AIRSIDE" (พื้นที่เขตการบิน) ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1
อาคารสำนักงานศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวิธีปฏิบัติงานและข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านการบิน เพื่อนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยอย่างสูงสุด
24 ตุลาคม 2561
Responsive image วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 8:00 น. นางสาวชลาลัย เเจ่มผลผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมข้าราชการในสังกัด
ร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดขอนเเก่น โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล เป็นประธานในพิธี
วัน เดือน ปี
Responsive image วันเสาร์ ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00 น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น และเวลา 09.00 น.ในวันเดียวกัน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 13 ตุลาคม 2561
Responsive image วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นำโดย นายประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศเป็นตัวเเทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนพร้อมด้วยข้าราชการฯ เข้าร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโจดหนองเเกหนองสิม ต.โจดหนองเเก อ.พล จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนเเก่นเป็นประธาน ในการนี้ข้าราชการที่เข้าร่วมงาน ได้ทำการเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องติดตามสภาพอากาศในทุกช่องทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่าน App Thai Weather เเละ เพจ Facebook ของทางศูนย์ฯ ทำให้ประชาชนให้ความสนใจกันอย่างมาก 12 ตุลาคม 2561
Responsive image เวลา 10.00น. นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ให้สัมภาษณ์ Tv ช่อง 7 เรื่องพายุโซนร้อน "เบบินคา(BEBINCA)" และการพยากรณ์ลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในช่วงสัปดาห์นี้ ณ ห้อง warroom ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 14 สิงหาคม 2561
Responsive image เวลา 17.00 น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายชนิดชนก ผลโภค ผู้อำนวยการสถานีตรวจอากาศขอนแก่น นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ และข้าราชศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมพิธีถวายราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพร ชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมประภากรคอลเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน 12 สิงหาคม 2561
Responsive image นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้มอบหมายให้ นายประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ผอ.สท. และ นายกู้เกียรติ สูญราช นอต.ปก. ลงพื้นที่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ณ อาคารหอประชุม เทศบาลตำบลโนนศิลา เพื่อบรรยายและสร้างความรับรู้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จำนวน 40 คน โดย นายประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหน่วยงานของกรมอุตุนิยมวิทยา และ นายกู้เกียรติ สูญราช ได้บรรยายให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤดูฝนที่มีผลกระทบถึงการทำนาของประชาชนในพื้นที่ 6 สิงหาคม 2561
Responsive image วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูยน์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ และนายประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงติจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้การต้อนรับ นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงติจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เวลา09.30 น. มีการประชุมรับฟังนโยบายจากท่านผู้ตรวจกระทรวงติจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานต่างๆรายงานผลการปฎิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ เวลาประมาณ13.00 น. ประชุมที่ DEPA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(สาขาภาคอีสานตอนกลาง) วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และนายรักษพล พอจิต รักษาการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน ติดตามคณะผู้ตรวจกระทรวงติจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการเน็ตประชารัฐและโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 1-2 สิงหาคม 2561
Responsive image เวลา 06:30 น. นางสาวชลาลัย เเจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เเละถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เเละสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ ศาลหลักเมืองขอนเเก่น เเละในเย็นวันเดียวกันเวลา 17:00 น. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เเละพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมประภากร คอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นการเเสดงออกถึงความจงรักภักดี เเละสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ 28 กรกฎาคม 2561
CopyRight : 2010 by Upper North-Eathern Region Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : ท่าอากาศยานขอนแก่น ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-4346-8224 , ส่วนสารสนเทศฯ (บริการข้อมูล) 0-4346-8246
ส่วนเฝ้าระวังฯ 0-4346-8291 , ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 043-468130 , Fax 043-468086
Contact to Webmaster: s48381@metnet.tmd.go.th, center_kk@metnet.tmd.go.th