วันที่ 25 มิถุนายน 2561
สรุปลักษณะอากาศตั้งแต่เวลา 07.00 น.วานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปริมาณฝนมากที่สุดของภาค วัดได้
55.0
มิลลิเมตร อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
อุณหภูมิสูงสุดของภาค วัดได 33.6 องศาเซลเซียส สถานีอุตุนิยมวิทยามหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
อุณหภูมิต่ำสุดของภาค วัดได้ 24.2 องศาเซลเซียส สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรเลย อ.เมือง จ.เลย
อุณหภูมิต่ำที่สุดบนยอดภู วัดได้

16.0

องศาเซลเซียส อุทยานแห่งชาติภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย
จังหวัดขอนแก่น
ปริมาณฝนมากที่สุด วัดได้   มิลลิเมตร  
อุณหภูมิสูงสุดบ่ายวานนี้ วัดได้ 32.5 องศาเซลเซียส สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น
อุณหภูมิต่ำสุดเข้าวันนี้ วัดได้

26.3

องศาเซลเซียส
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปริมาณฝนตั้งแต่เช้าวานนี้จนถึงเช้าวันนี้ วัดได้   มิลลิเมตร
ปริมาณฝนรวมตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 วัดได้ 512.2 มิลลิเมตร -
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น (ต.ท่าพระ อ.เมือง)
ปริมาณฝนตั้งแต่เช้าวานนี้จนถึงเช้าวันนี้ วัดได้   มิลลิเมตร  
ปริมาณฝนรวมตั้งแต่ 1มกราคม 2561 วัดได้ 504.3 มิลลิเมตร -