วันที่ 15 สิงหาคม 2561
สรุปลักษณะอากาศตั้งแต่เวลา 07.00 น.วานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปริมาณฝนมากที่สุดของภาค วัดได้
54.0
มิลลิเมตร อ.เซกา จ.บึงกาฬ
อุณหภูมิสูงสุดของภาค วัดได 33.5 องศาเซลเซียส สถานีอากาศเกษตรเลย อ.เมือง จ.เลย
อุณหภูมิต่ำสุดของภาค วัดได้ 24.2 องศาเซลเซียส สถานีอากาศเกษตรนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม
อุณหภูมิต่ำที่สุดบนยอดภู วัดได้

15.0

องศาเซลเซียส อุทยานแห่งชาติภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย
จังหวัดขอนแก่น
ปริมาณฝนมากที่สุด วัดได้ 12.2 มิลลิเมตร อ.กระนวน
อุณหภูมิสูงสุดบ่ายวานนี้ วัดได้ 31.2 องศาเซลเซียส ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อ.เมือง
อุณหภูมิต่ำสุดเข้าวันนี้ วัดได้

25.4

องศาเซลเซียส
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อ.เมือง
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปริมาณฝนตั้งแต่เช้าวานนี้จนถึงเช้าวันนี้ วัดได้ 0.1 มิลลิเมตร
ปริมาณฝนรวมตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 วัดได้ 849.9 มิลลิเมตร -
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น (ต.ท่าพระ อ.เมือง)
ปริมาณฝนตั้งแต่เช้าวานนี้จนถึงเช้าวันนี้ วัดได้ T มิลลิเมตร  
ปริมาณฝนรวมตั้งแต่ 1มกราคม 2561 วัดได้ 773.4 มิลลิเมตร -