วันที่ 21 มกราคม 2561
สรุปลักษณะอากาศตั้งแต่เวลา 07.00 น.วานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปริมาณฝนมากที่สุดของภาค วัดได้
-
มิลลิเมตร -
อุณหภูมิสูงสุดของภาค วัดได้ 32.8 องศาเซลเซียส สถานีอุตุนิยมวิทยามหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
อุณหภูมิต่ำสุดของภาค วัดได้ 17.5 องศาเซลเซียส สถานือากาศเกษตรเลย อ.เมือง จ.เลย
อุณหภูมิต่ำที่สุดบนยอดภู วัดได้ 10.0 องศาเซลเซียส อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย
จังหวัดขอนแก่น
ปริมาณฝนมากที่สุด วัดได้ - มิลลิเมตร -
อุณหภูมิสูงสุดบ่ายวานนี้ วัดได้ 32.1 องศาเซลเซียส สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง
อุณหภูมิต่ำสุดเข้าวันนี้ วัดได้

18.6

องศาเซลเซียส
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปริมาณฝนตั้งแต่เช้าวานนี้จนถึงเช้าวันนี้ วัดได้ 0.0 มิลลิเมตร
ปริมาณฝนรวมตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 วัดได้ 1.0 มิลลิเมตร -
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น (ต.ท่าพระ อ.เมือง)
ปริมาณฝนตั้งแต่เช้าวานนี้จนถึงเช้าวันนี้ วัดได้ - มิลลิเมตร  
ปริมาณฝนรวมตั้งแต่ 1มกราคม 2560 วัดได้ 2.7 มิลลิเมตร -