วันที่ 8 ตุลาคม 2561
สรุปลักษณะอากาศตั้งแต่เวลา 07.00 น.วานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปริมาณฝนมากที่สุดของภาค วัดได้
-
มิลลิเมตร -
อุณหภูมิสูงสุดของภาค วัดได 34.1 องศาเซลเซียส สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม อ.เมือง จ.นครพนม
อุณหภูมิต่ำสุดของภาค วัดได้ 19.5 5องศาเซลเซียส สถานีอากาศเกษตรนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม
อุณหภูมิต่ำที่สุดบนยอดภู วัดได้

13.0

องศาเซลเซียส เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือจ.เลย
จังหวัดขอนแก่น
ปริมาณฝนมากที่สุด วัดได้ - มิลลิเมตร -
อุณหภูมิสูงสุดบ่ายวานนี้ วัดได้ 33.7 องศาเซลเซียส สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง
อุณหภูมิต่ำสุดเข้าวันนี้ วัดได้

22.0

องศาเซลเซียส
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปริมาณฝนตั้งแต่เช้าวานนี้จนถึงเช้าวันนี้ วัดได้ 0.0 มิลลิเมตร
ปริมาณฝนรวมตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 วัดได้ 1200.2 มิลลิเมตร -
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น (ต.ท่าพระ อ.เมือง)
ปริมาณฝนตั้งแต่เช้าวานนี้จนถึงเช้าวันนี้ วัดได้ 0.0 มิลลิเมตร  
ปริมาณฝนรวมตั้งแต่ 1มกราคม 2561 วัดได้ 950.9 มิลลิเมตร -