วันที่ 26 มีนาคม 2560

สรุปลักษณะอากาศตั้งแต่เวลา 07.00 น.วานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปริมาณฝนมากที่สุดของภาค วัดได้ 82.5 มิลลิเมตร

อบต.ศรีชมภู อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

อุณหภูมิสูงสุดของภาค วัดได้ 36.3 องศาเซลเซียส สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย
อุณหภูมิต่ำสุดของภาค วัดได้ 20.4 องศาเซลเซียส

สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรเลย อ.เมือง จ.เลย

อุณหภูมิต่ำที่สุดบนยอดภู วัดได้ 13.0 องศาเซลเซีย

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จ.เลย

จังหวัดขอนแก่น
ปริมาณฝนมากที่สุด วัดได้ 14.3 มิลลิเมตร
อ. พระยืน
อุณหภูมิสูงสุดบ่ายวานนี้ วัดได้ 35.2 องศาเซลเซียส สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น ต.ท่าพระ
อุณหภูมิต่ำสุดเข้าวันนี้ วัดได้ 23.8 องศาเซลเซียส
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น ต.ท่าพระ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปริมาณฝนตั้งแต่เช้าวานนี้จนถึงเช้าวันนี้ วัดได้ 0.01 มิลลิเมตร
ปริมาณฝนรวมตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 วัดได้ 19.1 มิลลิเมตร -
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น (ต.ท่าพระ อ.เมือง)
ปริมาณฝนตั้งแต่เช้าวานนี้จนถึงเช้าวันนี้ วัดได้ 0.1 มิลลิเมตร  
ปริมาณฝนรวมตั้งแต่ 1มกราคม 2560 วัดได้ 33.6 มิลลิเมตร -