วันที่ 25 เมษายน 2560

สรุปลักษณะอากาศตั้งแต่เวลา 07.00 น.วานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปริมาณฝนมากที่สุดของภาค วัดได้

86.9

มิลลิเมตร

อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น

อุณหภูมิสูงสุดของภาค วัดได้ 39.1 องศาเซลเซียส สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
อุณหภูมิต่ำสุดของภาค วัดได้ 21.6 องศาเซลเซียส

สถานีอุตุนิยมวิทยาอากาศเกษตรนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม

อุณหภูมิต่ำที่สุดบนยอดภู วัดได้ 16.0 องศาเซลเซีย

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ จ.เลย

จังหวัดขอนแก่น
ปริมาณฝนมากที่สุด วัดได้ 86.9 มิลลิเมตร
อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น
อุณหภูมิสูงสุดบ่ายวานนี้ วัดได้ 38.0 องศาเซลเซียส สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
อุณหภูมิต่ำสุดเข้าวันนี้ วัดได้ 23.6 องศาเซลเซียส
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปริมาณฝนตั้งแต่เช้าวานนี้จนถึงเช้าวันนี้ วัดได้ 10.1 มิลลิเมตร
ปริมาณฝนรวมตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 วัดได้ 85.2 มิลลิเมตร -
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น (ต.ท่าพระ อ.เมือง)
ปริมาณฝนตั้งแต่เช้าวานนี้จนถึงเช้าวันนี้ วัดได้ 0.2 มิลลิเมตร  
ปริมาณฝนรวมตั้งแต่ 1มกราคม 2560 วัดได้ 37.4 มิลลิเมตร -