วันที่ 25 เมษายน 2561
สรุปลักษณะอากาศตั้งแต่เวลา 07.00 น.วานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปริมาณฝนมากที่สุดของภาค วัดได้
33.0
มิลลิเมตร อ.นาทม จ.นครพนม
อุณหภูมิสูงสุดของภาค วัดได้ 40.1 องศาเซลเซียส สถานีอุตุนิยมวิทยามหาสารคาม อ. โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
อุณหภูมิต่ำสุดของภาค วัดได้ 24.0 องศาเซลเซียส สถานีอากาศเกษตรเลย อ.เมือง จ.เลย และ สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม อ.เมือง จ.นครพนม
อุณหภูมิต่ำที่สุดบนยอดภู วัดได้

17.5

องศาเซลเซียส อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อ. ภูกระดึง จ.เลย
จังหวัดขอนแก่น
ปริมาณฝนมากที่สุด วัดได้ - มิลลิเมตร -
อุณหภูมิสูงสุดบ่ายวานนี้ วัดได้ 39.0 องศาเซลเซียส สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง
อุณหภูมิต่ำสุดเข้าวันนี้ วัดได้

26.0

องศาเซลเซียส
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปริมาณฝนตั้งแต่เช้าวานนี้จนถึงเช้าวันนี้ วัดได้ - มิลลิเมตร
ปริมาณฝนรวมตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 วัดได้ 87.6 มิลลิเมตร -
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น (ต.ท่าพระ อ.เมือง)
ปริมาณฝนตั้งแต่เช้าวานนี้จนถึงเช้าวันนี้ วัดได้ - มิลลิเมตร  
ปริมาณฝนรวมตั้งแต่ 1มกราคม 2561 วัดได้ 70.6 มิลลิเมตร -