วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

สรุปลักษณะอากาศตั้งแต่เวลา 07.00 น.วานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปริมาณฝนมากที่สุดของภาค วัดได้
170.0
มิลลิเมตร อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธ์
อุณหภูมิสูงสุดของภาค วัดได้ 32.6 องศาเซลเซียส

สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย อ. เมือง จ. หนองคาย

อุณหภูมิต่ำสุดของภาค วัดได้ 22.9 องศาเซลเซียส

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อ.เมือง
จ. ขอนแก่น

อุณหภูมิต่ำที่สุดบนยอดภู วัดได้ 14.0 องศาเซลเซีย

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ จ.เลย

จังหวัดขอนแก่น
ปริมาณฝนมากที่สุด วัดได้ 104.0 มิลลิเมตร สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น
อุณหภูมิสูงสุดบ่ายวานนี้ วัดได้ 25.5 องศาเซลเซียส
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อ.เมือง
อุณหภูมิต่ำสุดเข้าวันนี้ วัดได้ 22.9 องศาเซลเซียส
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อ.เมือง
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปริมาณฝนตั้งแต่เช้าวานนี้จนถึงเช้าวันนี้ วัดได้ 75.9 มิลลิเมตร
ปริมาณฝนรวมตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 วัดได้ 839.0 มิลลิเมตร -
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น (ต.ท่าพระ อ.เมือง)
ปริมาณฝนตั้งแต่เช้าวานนี้จนถึงเช้าวันนี้ วัดได้ 104.0 มิลลิเมตร  
ปริมาณฝนรวมตั้งแต่ 1มกราคม 2560 วัดได้ 1020.0 มิลลิเมตร -