วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

สรุปลักษณะอากาศตั้งแต่เวลา 07.00 น.วานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปริมาณฝนมากที่สุดของภาค วัดได้

195.0

มิลลิเมตร

อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

อุณหภูมิสูงสุดของภาค วัดได้ 32.9 องศาเซลเซียส

สถานีตรวจอากาศเกษตรขอนแก่น ต.ท่าพระ

อุณหภูมิต่ำสุดของภาค วัดได้ 23.5 องศาเซลเซียส สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร และสถานีอากาศเกษตรสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร
อุณหภูมิต่ำที่สุดบนยอดภู วัดได้ 14.0 องศาเซลเซีย

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ จ.เลย

จังหวัดขอนแก่น
ปริมาณฝนมากที่สุด วัดได้ 94.8 มิลลิเมตร
อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น
อุณหภูมิสูงสุดบ่ายวานนี้ วัดได้ 32.9 องศาเซลเซียส สถานีตรวจอากาศเกษตรขอนแก่น ต.ท่าพระ
อุณหภูมิต่ำสุดเข้าวันนี้ วัดได้ 24.0 องศาเซลเซียส
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปริมาณฝนตั้งแต่เช้าวานนี้จนถึงเช้าวันนี้ วัดได้ 13.2 มิลลิเมตร
ปริมาณฝนรวมตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 วัดได้ 272.6 มิลลิเมตร -
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น (ต.ท่าพระ อ.เมือง)
ปริมาณฝนตั้งแต่เช้าวานนี้จนถึงเช้าวันนี้ วัดได้ 11.7 มิลลิเมตร  
ปริมาณฝนรวมตั้งแต่ 1มกราคม 2560 วัดได้ 458.6 มิลลิเมตร -