วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
สรุปลักษณะอากาศตั้งแต่เวลา 07.00 น.วานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปริมาณฝนมากที่สุดของภาค วัดได้
13.0
มิลลิเมตร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
อุณหภูมิสูงสุดของภาค วัดได้ 34.0 องศาเซลเซียส

สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย

อุณหภูมิต่ำสุดของภาค วัดได้ 21.5 องศาเซลเซียส สถานีตรวจอากาศเกษตรนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม
อุณหภูมิต่ำที่สุดบนยอดภู วัดได้ 15.0 องศาเซลเซียส

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ จ.เลย

จังหวัดขอนแก่น
ปริมาณฝนมากที่สุด วัดได้ - มิลลิเมตร -
อุณหภูมิสูงสุดบ่ายวานนี้ วัดได้ 33.2 องศาเซลเซียส
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง
อุณหภูมิต่ำสุดเข้าวันนี้ วัดได้ 23.0 องศาเซลเซียส
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปริมาณฝนตั้งแต่เช้าวานนี้จนถึงเช้าวันนี้ วัดได้ 0.0 มิลลิเมตร
ปริมาณฝนรวมตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 วัดได้ 1420.3 มิลลิเมตร -
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น (ต.ท่าพระ อ.เมือง)
ปริมาณฝนตั้งแต่เช้าวานนี้จนถึงเช้าวันนี้ วัดได้ 0.0 มิลลิเมตร  
ปริมาณฝนรวมตั้งแต่ 1มกราคม 2560 วัดได้ 1691.7 มิลลิเมตร -