ภาพกิจกรรม

การอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการใช้ Spreadsheet ขั้นสูงและการประยุกต์ใช้" ครั้งที่ 5

วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564


ศบ. จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการใช้ Spreadsheet ขั้นสูงและการประยุกต์ใช้" ครั้งที่ 4 หัวข้อ " การประยุกต์ใช้กับข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และการใช้ Google Sheet " ให้ความรู้แก่บุคลากร ศบ. ที่สนใจ วิทยากรโดย นายอานนท์ แก่นบัว และนายอภิชิต ฤทธิกูล ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1