ภาพกิจกรรม

การอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการใช้ Spreadsheet ขั้นสูงและการประยุกต์ใช้" ครั้งที่ 4

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564


ศบ. จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการใช้ Spreadsheet ขั้นสูงและการประยุกต์ใช้" ครั้งที่ 4 หัวข้อ " การแปลข่าวผิวพื้นโดยใช้ Spreadsheet " ให้ความรู้แก่บุคลากร ศบ. ที่สนใจ วิทยากรโดย นายอานนท์ แก่นบัว ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1