ภาพกิจกรรม

การอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการใช้ Spreadsheet ขั้นสูงและการประยุกต์ใช้" ครั้งที่ 3

วันอังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564


ศบ. จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการใช้ Spreadsheet ขั้นสูงและการประยุกต์ใช้" ครั้งที่ 3 หัวข้อ " การใช้MacroและVBAเบื้องต้น และการใช้Power Query " ให้ความรู้แก่บุคลากร ศบ. ที่สนใจ วิทยากรโดย นายอานนท์ แก่นบัว ในวันอังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1