ภาพกิจกรรม

การอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการใช้ Spreadsheet ขั้นสูงและการประยุกต์ใช้" ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม 2564


ศบ. จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการใช้ Spreadsheet ขั้นสูงและการประยุกต์ใช้" ครั้งที่ 2 หัวข้อ "การทำกราฟ การใช้โปรแกรมเสริม การใช้ Goal Seek และ Solver " ให้ความรู้แก่บุคลากร ศบ. ที่สนใจ วิทยากรโดย นายอานนท์ แก่นบัว และ นายอภิชิต ฤทธิกูล ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1