ภาพกิจกรรม

การอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการใช้ Spreadsheet ขั้นสูงและการประยุกต์ใช้" ครั้งที่ 1

วันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2564


ศบ. จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการใช้ Spreadsheet ขั้นสูงและการประยุกต์ใช้" ครั้งที่ 1 หัวข้อ "การติดตั้งโปรแกรม, พื้นฐานการใช้งาน, การใช้ฟังก์ชันและการประยุกต์ใช้ " ให้ความรู้แก่บุคลากร ศบ. ที่สนใจ วิทยากรโดย นายอานนท์ แก่นบัว ในวันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 โดยมี นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ เป็นประธานในพิธี