----------------------------
โครงสร้าง ม.7 (1)
อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
มติครม. คำสั่ง ม.7 (4)
แผนงาน โครงการ ม.9(1)
แผนงาน โครงการ ม.9(3)
คำสั่ง/ประกาศ.ม.9 (4).
ข้อมูลข่าวสารอื่น ม.9(8)
ร้องเรียน / ร้องทุกข์
แบบขอข้อมูล
แบบสำรวจความพึงพอใจ
เอกสารดาวโหลด
ตัวชี้วัดรายบุคคล
คำสั่ง/ประกาศ/หนังสือเวียน
----------------------------
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"
เวบไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สารสนเทศข้อมูลน้ำ
ศูนย์เมฆขลา
เขื่อนอุบลรัตน์
สำนักอุทกวิทยาฯ
สำนักสิ่งแวดล้อมที่10
ระดับน้ำเขื่อนสำคัญ
จังหวัดขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
 
 
 
 
 
ภาพถ่ายดาวเทียม Himawari
ส่วนติดตามสภาวะอากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

 
 
 

สรุปรายงานอากาศ

 


กิจกรรม ศบ.ทั้งหมด

กิจกรรมสถานีอุตุนิยมวิทยา


กิจกรรม สถานีทั้งหมด

ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศพร้อมอุปกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)จ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย ค.ส.ล.สูง 4 ชั้น 1 หลัง
(ครั้งที่ 2)

ร่างTORและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย ค.ส.ล.สูง 4 ชั้น 1 หลัง (ครั้งที่ 2)
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย ค.ส.ล. สูง ๔ ชั้น ๑ หลัง ที่ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยของข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ 3 หลัง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยของข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ร่างTORและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยของข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

CopyRight : 2010 by Upper North-Eathern Region Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : ท่าอากาศยานขอนแก่น ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-4346-8224 , ส่วนสารสนเทศฯ (บริการข้อมูล) 0-4346-8246
ส่วนเฝ้าระวังฯ 0-4334-4556 , ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 043-468130 , Fax 043-468086
Contact to Webmaster: s48381@metnet.tmd.go.th, center_kk@metnet.tmd.go.th
hits html stats
จำนวนผู้เข้าชม