กิจกรรมสถานีอุตุนิยมวิทยา
ภาพกิจกรรม รายละเอียด วัน / เดือน / ปี(พ.ศ.)
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธ์ โดย นายสุพจน์ ปั้นทรัพย์ จัด
โครงการ ''จังหวัดสะอาด -3RS- ประชารัฐ" ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560
โดยมีคณะกรรมการตรวจติดตาม ได้แก่
1.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2.ผอ.สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.นางสาวกฤติยา ศิลารักษ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4.ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
5 เมษายน 2560
คณะนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 40 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่สถานีอากาศเกษตรนครพนม ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โดยมีนายวิทยา แข็งแรง และนายพจนศักดิ์ วงศ์มีแก้ว บรรยายให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเกษตร 21 มีนาคม 2560

นายสำราญ พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย เป็นตัวแทนหน่วยงานในสังกัด กระทรวงดิจิตัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดหนองคาย วางพวงมาลา เนื่องในงาน "ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อใต้ร่มพระบารมี ครบ 190 ปี" โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธี ณ.บริเวณหน้าอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ หน้าลานน้ำพุ อ.เมือง จ.หนองคาย
5 มีนาคม 2560

  นายอุดม อินจันทร์ต๊ะ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม. ในรายการ แล่นบักคัก เดิน-วิ่งการกุศลมินิมาราธอน
ครั้งที่ 1 จัดโดยโรงพยาบาลหนองบัวลำภู ร่วมกับชมรมวิ่งบักคัก ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ จังหวัดหนองบัวลำภู ณ สนามสมเด็จพระนเรศวร จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหนองบัวลำภู 
19 กุมภาพันธ์ 2560