สถานการณ์ Covid 19

ข้อมูลจาก rapidapi.com

สถานการณ์ Covid 19

จำนวนผู้เสียชีวิต

test

หายแล้ว

test

ผู้ติดเชื้อเพิ่ม

test

ผู้เสียชีวิตล่าสุด

test

ประเทศ ติดเชื้อ ตาย อาการหนัก หายแล้ว