ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
Upper Northeastern Meteorological Center
| หน้าหลัก | | เกี่ยวกับเรา |
พยากรณ์อากาศ(สอบถามลักษณะอากาศ): 0-4346-8224
ส่วนสารสนเทศฯ (บริการข้อมูล): 0-4346-8246
ส่วนเฝ้าระวังฯ : 0-4346-8291
Fax : 043-468086


Menu
รายงานผลการตรวจเรดาร์ขอนแก่น

Card image cap ภาพเรดาร์ย้อนหลัง

คาดหมายสภาวะอากาศ 7 วันข้างหน้า
Card image cap
รายงานสภาพอากาศราย 3 ชั่วโมง
Card image cap
รายงานปริมาณน้ำฝนรายวันภาคตะวันอกเฉียงเหนือตอนบน
Card image cap

แผนที่แสดงฝนสะสมรายวันจากเรดาร์ขอนแก่น
Card image cap

ระบบรายงานพื้นที่ฝนตกจากเรดาร์ฝนขอนแก่น อัตโนมัติ
Card image cap

รายงานข้อมูลตรวจอากาศชั้นบน
Card image cap

เว็บไซต์สถานีอุตุนิยมวิทยา
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
CopyRight : 2010 by Upper North-Eathern Region Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : ท่าอากาศยานขอนแก่น ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-4346-8224 , ส่วนสารสนเทศฯ (บริการข้อมูล) 0-4346-8246
ส่วนเฝ้าระวังฯ 0-4346-8291 , ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 043-468130 , Fax 043-468086
Contact to Webmaster: s48381@metnet.tmd.go.th, center_kk@metnet.tmd.go.th